Akcioni plan


Predlog za novi akcioni plan 12

U okviru izmena Zakona predvideti dodatno uređenje sledećih pitanja: rokovi ažuriranja, format i objavljivanje često zahtevanih informacija.

Dalje…

Predlog za novi akcioni plan 11

Potrebno je izmeniti Zakon o slobodnom pristupu informacijama radi obezbeđenja poštovanja prava na pristup informacijama.

Dalje…

Predlog za novi akcioni plan 10

Povećanje otvorenosti rada Narodne Skupštine kroz prihvatanje najviših međunarodnih standarda i primera dobre prakse.

Dalje…

Predlog za novi akcioni plan 9

Objavljivanje budžeta, rebalansa budžeta i završnog računa Republike Srbije i jedinica lokalnih samouprava u mašinsko čitljivom formatu.

Dalje…