AKCIONI PLAN 2018-2020

Status

Akcioni plan za period 2018-2020.  je usvojen. U toku je postupak izbora lokalnih samouprava koje će izraditi svoje akcione planove.

Za ceo plan razvoja akcionog plana, pogledati Timeline.

Timeline

Zvaničan plan koraka za izradu i usvajanje akcionog plana za period 2018-2020.