Vesti


Održan drugi Konsultativni sastanak u Šapcu povodom izrade AP za sprovođenje POU

Šabac, 08. oktobar 2018. godine – Danas je u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu održan drugi konsultativni sastanak povodom izrade Akcionog plaa za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2018-2020. godine. Sastanak je održan u organizaciji Građanskih inicijativa u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave.

Cilj ovog sastanakA, kao i prethodnog je bio da se široj javnosti predstavi Izveštaj o sprovođenju prethodnog Akcionog plana (AP) koji je važio u periodu 2016- 2018. kao i nove mere koje treba da uđu u novi AP. Predstavnici prisutnih udruženja i institucija imali su priliku da predlože nove mere koje će se naći u novom AP.

Dalje…

Održan Konsultativni sastanak u Nišu povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje POU

Niš, 5. oktobar, 2018. godine – Predstavnici biznis sektora, udruženja građana i državnih institucija prisustvovali su Konsultativnom sastanku povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine. Sastanak su organizovali predstavnici Media i reform centra Niš, kao domaćini, uz podršku Građasnkih incijativa, zajedno sa predstavnicima Ministartsva državne uprave i lokalne samouprave 5.10.2018.

Dalje…

Poziv za drugi sastanak povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative OGP

Građanske inicijative u ime konzorcijuma organizacija civilnog društva, a u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave,, pozivaju Vas na drugi u seriji konsultativnih sastanaka povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine.

Sastanak se organizuje u cilju obezbeđivanja pune transparentnosti i uključivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave, poslovne zajednice i medija u proces izrade i praćenja novog Akcionog plana. Drugi od tri sastanka održaće se u ponedeljak, 8. oktobra 2018, od 12 do 15 časova u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu ( Nikole Tesle 1A).

Dalje…

Javni poziv za učešće na konsultativnom sastanku povodom izrade Trećeg akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu u Nišu

Građanske inicijative, zajedno sa Media i reform centrom Niš u ime konzorcijuma organizacija civilnog društva, a u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, pozivaju Vas na prvi u seriji konsultativnih sastanaka povodom izrade Trećeg akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu u Republici Srbiji.

Dalje…

Konsultativni sastanak povodom izrade Akcionog plana

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, organizuje konsultativni sastanak povodom izrade novog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine, koji će se održati 13. aprila 2018. godine, od 12:00 do 16:00 časova, u Srpsko-korejskom informatičkom pristupnom centru, Dobrinjska 11, Beograd.

Dalje…

Poziv globalnog Partnerstva za dostavljanje komentara

Nacrt izveštaja o napretku sprovođenja nacionalnog Akcionog plana je objavljen od strane Nezavisnog mehanizma za izveštavanje. Shodno pravilima Partnerstva poziv za dostavljanje komentara, sugestija i predloga je otvoren do 19. marta.

Dalje…

Objavljen javni poziv za članstvo u radnoj grupi

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu.

Dalje…

Nastavak promocije Partnerstva za otvorenu upravu

Tokom oktobra meseca organizacija Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) nastavila je sa promocijom Partnerstva za otvorenu upravu u lokalnim sredinama kao i Nacrta lokalnog akcionog plana. Na radnim sastancima u Šapcu (05. oktobra) i Kragujevcu (12. oktobra) CRTA je predstavila Nacrt lokalnog akcionog plana radi sprovođenja inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u jedinicama lokalne samouprave. Nacrt lokalnog akcionog plana je rezultat aktivnosti koje su zajednički sproveli predstavnici CRTA-e i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), uz podršku misije OEBS-a u Srbiji.

Dalje…

Javni poziv za davanje komentara na Privremeni godišnji izveštaj

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je javni poziv za davanje komenatara na Privremeni godišnji izveštaj – samoprocena o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu.

Dalje…

Poziv za izradu Lokalnog akcionog plana

Posle uspešno sprovedenih aktivnosti na polju predstavljanja Inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) na lokalnom nivou i izrade Nacrta lokalnog akcionog plana, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji nastavlja sa aktivnostima.

Ovim putem Vas obaveštavamo da, ukoliko želite da vaša opština/grad dobije Nacrt lokalnog akcionog plana za Partnerstvo za otvorenu upravu koji odgovara potrebama vaše lokalne zajednice, pošaljete mail na ispod navedene adrese najkasnije do 24.10.2017 sa sledećim informacijama

Dalje…