Vesti


Predstavljen Nacrt Lokalnog akcionog plana

Na radnom sastanku koji je održan 20. septembra 2017. godine predstavnici Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) predstavili su Nacrt lokalnog akcionog plana radi sprovođenja inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u jedinicama lokalne samouprave. Nacrt lokalnog akcionog plana je rezultat aktivnosti koje su zajednički sproveli predstavnici CRTA-e i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), uz podršku misije OEBS-a u Srbiji.

Dalje…

Promocija Partnerstva za otvorenu upravu u lokalnim sredinama

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, nastavio je sa procesom konsultativnih sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava u cilju predstavljanja inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu i aktuelnog Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu u Srbiji. Nakon uspešnog pokretanja inicijative u Vranju održan je sledeći konsultativni sastanak u Užicu.

Dalje…

Partnerstvo za otvorenu upravu u lokalnim sredinama

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, započeo je proces konsultativnih sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva u cilju predstavljanja inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu i aktuelnog Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu u Srbiji.

Dalje…

Poziv za učešće na sastanku u okviru praćenja procesa sprovođenja AP POU

U okviru procesa praćenja Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima, pripremilo je Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za prvih 6 meseci 2017. godine.

Dalje…

Partnerstvo za otvorenu upravu u Srbiji na lokalnom nivou

Organizacija CRTA, uz podršku misije OEBS u Srbiji, organizovala je 15.12.2016. godine u Aranđelovcu konferenciju pod nazivom Partnerstvo za otvorenu upravu u Srbiji na lokalnom nivou. 

Dalje…

Akcioni plan 2016-2018

Pogledajte koliko predloga mera je pristiglo prilikom kreiranja novog Akcionog plana. Više informacija o samom Akcionom planu možete pogledati ovde.

Konačni izveštaj o implementaciji Akcionog plana- Samoprocena

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je objavilo Konačni izveštaj – samoprocena o implementaciji akcionog plana za sprovođenje POU inicijativi u Republici Srbiji za 2014. i 2015. godinu.

Dalje…

Uloga Parlamenta u POU inicijativi

U okviru druge Nedelje parlamentarizma, dana 09.11.2016. godine u Beogradu, organizacija CRTA je organizovala diskusiju pod nazivom Uloga parlamenta u Partnerstvu za otovorenu upravu. Cilj samog događaja je bio namenjen isticanju važne uloge koja Narodna skupština treba da ima u Partnerstvu za otvorenu upravu. Događaju su prisustvovali narodni poslanici, članovi radne grupe za izradu POU akcionog plana, predstavnici institucija, AP Vojvodine, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva.

Dalje…

Usvojen novi Akcioni plan

Vlada Republike Srbije je na sednici 17.11.2016. godine usvojila Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu.

Dalje…

Srbija kasni sa usvajanjem Akcionog plana

Prema unapred utvrđenim rokovima od strane POU inicijative, Vlada Republike Srbije je trebala da usvoji svoj novi Akcioni plan do 30.06.2016. godine.

Dalje…