Vesti


Partnerstvo za otvorenu upravu u lokalnim sredinama

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, započeo je proces konsultativnih sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva u cilju predstavljanja inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu i aktuelnog Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu u Srbiji.

Dalje…

Poziv za učešće na sastanku u okviru praćenja procesa sprovođenja AP POU

U okviru procesa praćenja Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima, pripremilo je Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za prvih 6 meseci 2017. godine.

Dalje…

Partnerstvo za otvorenu upravu u Srbiji na lokalnom nivou

Organizacija CRTA, uz podršku misije OEBS u Srbiji, organizovala je 15.12.2016. godine u Aranđelovcu konferenciju pod nazivom Partnerstvo za otvorenu upravu u Srbiji na lokalnom nivou. 

Dalje…

Akcioni plan 2016-2018

Pogledajte koliko predloga mera je pristiglo prilikom kreiranja novog Akcionog plana. Više informacija o samom Akcionom planu možete pogledati ovde.

Konačni izveštaj o implementaciji Akcionog plana- Samoprocena

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je objavilo Konačni izveštaj – samoprocena o implementaciji akcionog plana za sprovođenje POU inicijativi u Republici Srbiji za 2014. i 2015. godinu.

Dalje…

Uloga Parlamenta u POU inicijativi

U okviru druge Nedelje parlamentarizma, dana 09.11.2016. godine u Beogradu, organizacija CRTA je organizovala diskusiju pod nazivom Uloga parlamenta u Partnerstvu za otovorenu upravu. Cilj samog događaja je bio namenjen isticanju važne uloge koja Narodna skupština treba da ima u Partnerstvu za otvorenu upravu. Događaju su prisustvovali narodni poslanici, članovi radne grupe za izradu POU akcionog plana, predstavnici institucija, AP Vojvodine, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva.

Dalje…

Usvojen novi Akcioni plan

Vlada Republike Srbije je na sednici 17.11.2016. godine usvojila Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu.

Dalje…

Srbija kasni sa usvajanjem Akcionog plana

Prema unapred utvrđenim rokovima od strane POU inicijative, Vlada Republike Srbije je trebala da usvoji svoj novi Akcioni plan do 30.06.2016. godine.

Dalje…

Izveštaj o sprovedenim javnim konsultacijama

Izveštaj o sprovedenim javnim konsultacijama o Akcionom planu za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period od 2016. do 2017. godine

Dalje…

Zapisnik sa petog sastanka radne grupe za izradu Akcionog plana

Zapisnik sa petog sastanka Posebne međuministarske radne grupe za izradu drugog Akcionog plana za period od 2016. do 2017. godine i realizacije učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstva za otvorenu upravu

Dalje…