Vesti


Izveštaj o sprovedenim javnim konsultacijama

Izveštaj o sprovedenim javnim konsultacijama o Akcionom planu za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period od 2016. do 2017. godine

Dalje…

Zapisnik sa petog sastanka radne grupe za izradu Akcionog plana

Zapisnik sa petog sastanka Posebne međuministarske radne grupe za izradu drugog Akcionog plana za period od 2016. do 2017. godine i realizacije učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstva za otvorenu upravu

Dalje…

Zapisnik sa četvrtog sastanka radne grupe za izradu Akcionog plana

Zapisnik sa četvrtog sastanka Posebne međuministarske radne grupe za izradu drugog Akcionog plana za period od 2016. do 2017. godine i realizacije učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstva za otvorenu upravu

Dalje…

Održan drugi konsultativni sastanak

U Skupštini grada Novog Sada 09.08.2016. godine održan je drugi konsultativni sastanak povodom razmatranja teksta radne verzije Akcionog plana radi sprovođenja POU inicijative u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine. Sastanku su prisustvovali članovi radne grupe, predstavnici državnih i pokrajinskih institucija, lokalnih samouprava, medija i predstavnici civilnog sektora. Sastanak je otvoren od strane Jovana Podraščanina, pomoćnika pokrajinskog sekretara zaduženog za regionalni razvoj i evropske integracije, Žarka Stepanovića, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Bojane Selaković iz TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa.

Dalje…

Održan prvi konsultativni sastanak

U palati Srbija, dana 05.08.2016. godine održan je prvi konsultativni sastanak povodom razmatranja teksta radne verzije Akcionog plana radi sprovođenja POU inicijative u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine. Sastanku su prisustvovali članovi radne grupe, predstavnici državnih institucija, medija i predstavnici civilnog sektora. Sastanak je otvorio državni sekretar iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Željko Ožegović. U uvodnom delu sastanka učesnici su mogli da se upoznaju sa globalnom POU inicijativom, prisustvom POU inicijative u Republici Srbiji i procesom izrade novog Akcionog plana i njegovim dosadašnjim tokom.

Dalje…

Održan četvrti sastanak međuministarske radne grupe

Sastanak Posebne međuministarske radne grupe za izradu novog Akcionog plana i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu održan je 19.7. u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Dalje…

Javni poziv za učešće u konsultativnom sastanku

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima i organizacijama civilnog društva, pripremilo je radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan), u skladu sa zacrtanim ciljevima nadležnih organa državne uprave i relevantnim predlozima i sugestijama koje su dostavile organizacije civilnog društva.

Dalje…

Javni poziv za učešće u javnim konsultacijama o Akcionom planu za sprovođenje POU inicijative

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva da će se javne konsultacije održati u periodu od 1 – 22. avgusta 2016. godine.

Nacrt akcionog plana za 2016-17 , 15. jul 2016.

Javni_poziv_OGP_1 avg 2016

Radna verzija Nacrta Akcionog plana radi sprovođenja POU inicijative

Radna verzija Nacta Akcionog plana radi sprovođenja POU inicijative sadrži predviđene obaveze, iako tekst nije konačan i podložan je izmenama od strane nadležnih organa i članova Posebne međuministarske radne grupe za izradu Akcionog plana radi sprovođenja POU inicjative. U skladu sa načelima inicijative Partnerstva za otvorenu upravu, radna verzija Akcionog plana objavljena je radi pripreme učesnika u javnim konsultacijama koje će se održati u avgustu 2016. godine.

Nacrt akcionog plana za 2016-17 , 15. jul 2016.

Zapisnik sa trećeg sastanka radne grupe za izradu Akcionog plana

Sastanak je održan 11. aprila 2016. godine u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Dalje…