Vesti


Održan treći sastanak međuministarske radne grupe

Treći sastanak Posebne međuministarske radne grupe za izradu novog Akcionog plana i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu održan je 11.4. u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Na sastanku se razmatralo o dostavljenim prilozima od strane članova radne grupe i pismenim predlozima koje su dostavile organizacije civilnog društva. Tokom sastanka mogle su se čuti informacije da radna grupa već kasni u svom radu, u odnosu na prvobitno predstavljen vremenski okvir, kao i da je planirano da se održi makar jedan sastanak sa organizacijama civilnog društva van Beograda tokom trajanja javne rasprave.

Predstavljanje izveštaja o napretku Srbije 2014/2015

Centar za evropske politike je 31. marta 2016. godine u Palati Srbije organizovao predstavljanje prvog izveštaja Nezavisnog mehanizma za izveštavanje o napretku Srbije za 2014/2015 godinu. Događaj je otvorila ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, članica upravnog odbora POU inicijative Veronika Kretu i programska direktorka CEP-a Milena Lazarević. Nakon uvodnih izlaganja usledila je Panel-diskusija o izveštaju Nezavisnog mehanizma za izveštavanje u kontekstu novog akcionog plana. Učesnici panela su bili sekretarka radne grupe za izradu novog akcionog plana Dragana Brajović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa Maja Stojanović i bivša predstavnica Kabineta zamenika ministra za spoljne i evropske poslove Vlade Republike Hrvatske i koordinatorka POU inicijative u Hrvatskoj Tamara Puhovski. Nakon panela usledila je konstruktivna diskusija na temu odnosa između POU inicijative i pitanje primena mera iz akcionog plana na lokalnom nivou. Takođe, prikazani su primeri Hrvatske i Moldavije na temu odnosa lokalnih samouprava i POU inicijative. Događaj je završen najavom da će sredinom jeseni Nezavisni mehanizam za izveštavanje objaviti finalni izveštaj.

Zapisnik sa drugog sastanka radne grupe za izradu Akcionog plana

Sastanak je održan 2. marta 2016. godine u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Dalje…

Izveštaj i zaključci sa konsultativnog sastanka radne grupe za izradu Akcionog plana

Sastanak je održan 19. februara 2016. godine, od 9:00 do 13:00 časova, u Palati Srbija.

Dalje…

Zapisnik sa prvog sastanka radne grupe za izradu Akcionog plana

Sastanak je održan 8. februara 2016. godine u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Dalje…

Predstavljanje izveštaja Nezavisnog mehanizma za izveštavanje

Centar za evropske politike će 31. marta. 2016 godine u Palati Srbija predstaviti izveštaj Nezavisnog mehanizma za izveštavanje o napretku Srbije 2014/2015.
Centar za evropske politike predstavlja nacionalnu istraživačku organizaciju koja vrši ulogu Nezavisnog mehanizma za izveštavanje u okviru Partnerstva za otvorenu upravu.

Održan drugi sastanak međuministarske radne grupe

Sastanak je održan 2.3. u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Učešće na sastanku su uzeli predstavnici državnih organa i organizacija civilnog društva. Sastanak je vodila sekretar radne grupe, Dragana Brajović. Na sastanku su razmatrani predlozi mera koji su izneti na prvom okruglom radnom stolu koji je održan 19.2. u Palati Srbije, usvojen je zapisnik sa prvog sastanka i izneti su dodatni predlozi mera za nacrt akcionog plana radi sprovođenja POU inicijative. Na samom kraju sastanka usledila je konstruktivna rasprava oko nastavljanja mera koje nisu sprovedene u okviru prethodnog akcionog plana.

Webinar o profesionalizaciji standarda za rukovanje i obradu podataka u državnim institucijama

Centar za evroatlantske studije vas poziva da se registrujete za webinar o profesionalizaciji standarda za rukovanje i obradu podataka u državnim institucijama.

Dalje…

Održane prve konsultacije sa predstavnicima civilnog društva

U Palati Srbija, 19. februara 2016. godine je održan prvi konsultativni sastanak sa predstavnicima organizacija civilnog društvao o definisanju prioriteta za drugi Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine. Sastanku je prisustvovalo oko 50 organizacija civilnog društva što predstavlja značajan pomak imajući u vidu da je prilikom izrade prošlog akcionog plana, prvom sastanku prisustvovalo samo devet organizacija civilnog društva.

Dalje…

Predlog operativnih smernica za vođenje procesa izrade Akcionog plana

Organizacije civilnog društva održale su sastanak 18. februara sa ciljem povećanja kvaliteta učešća javnosti u procesu izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine.

Dalje…