Vesti


Održan prvi konsultativni sastanak

U palati Srbija, dana 05.08.2016. godine održan je prvi konsultativni sastanak povodom razmatranja teksta radne verzije Akcionog plana radi sprovođenja POU inicijative u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine. Sastanku su prisustvovali članovi radne grupe, predstavnici državnih institucija, medija i predstavnici civilnog sektora. Sastanak je otvorio državni sekretar iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Željko Ožegović. U uvodnom delu sastanka učesnici su mogli da se upoznaju sa globalnom POU inicijativom, prisustvom POU inicijative u Republici Srbiji i procesom izrade novog Akcionog plana i njegovim dosadašnjim tokom.

Dalje…

Održan četvrti sastanak međuministarske radne grupe

Sastanak Posebne međuministarske radne grupe za izradu novog Akcionog plana i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu održan je 19.7. u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Dalje…

Javni poziv za učešće u konsultativnom sastanku

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima i organizacijama civilnog društva, pripremilo je radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan), u skladu sa zacrtanim ciljevima nadležnih organa državne uprave i relevantnim predlozima i sugestijama koje su dostavile organizacije civilnog društva.

Dalje…

Javni poziv za učešće u javnim konsultacijama o Akcionom planu za sprovođenje POU inicijative

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva da će se javne konsultacije održati u periodu od 1 – 22. avgusta 2016. godine.

Nacrt akcionog plana za 2016-17 , 15. jul 2016.

Javni_poziv_OGP_1 avg 2016

Radna verzija Nacrta Akcionog plana radi sprovođenja POU inicijative

Radna verzija Nacta Akcionog plana radi sprovođenja POU inicijative sadrži predviđene obaveze, iako tekst nije konačan i podložan je izmenama od strane nadležnih organa i članova Posebne međuministarske radne grupe za izradu Akcionog plana radi sprovođenja POU inicjative. U skladu sa načelima inicijative Partnerstva za otvorenu upravu, radna verzija Akcionog plana objavljena je radi pripreme učesnika u javnim konsultacijama koje će se održati u avgustu 2016. godine.

Nacrt akcionog plana za 2016-17 , 15. jul 2016.

Zapisnik sa trećeg sastanka radne grupe za izradu Akcionog plana

Sastanak je održan 11. aprila 2016. godine u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Dalje…

Održan treći sastanak međuministarske radne grupe

Treći sastanak Posebne međuministarske radne grupe za izradu novog Akcionog plana i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu održan je 11.4. u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Na sastanku se razmatralo o dostavljenim prilozima od strane članova radne grupe i pismenim predlozima koje su dostavile organizacije civilnog društva. Tokom sastanka mogle su se čuti informacije da radna grupa već kasni u svom radu, u odnosu na prvobitno predstavljen vremenski okvir, kao i da je planirano da se održi makar jedan sastanak sa organizacijama civilnog društva van Beograda tokom trajanja javne rasprave.

Predstavljanje izveštaja o napretku Srbije 2014/2015

Centar za evropske politike je 31. marta 2016. godine u Palati Srbije organizovao predstavljanje prvog izveštaja Nezavisnog mehanizma za izveštavanje o napretku Srbije za 2014/2015 godinu. Događaj je otvorila ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, članica upravnog odbora POU inicijative Veronika Kretu i programska direktorka CEP-a Milena Lazarević. Nakon uvodnih izlaganja usledila je Panel-diskusija o izveštaju Nezavisnog mehanizma za izveštavanje u kontekstu novog akcionog plana. Učesnici panela su bili sekretarka radne grupe za izradu novog akcionog plana Dragana Brajović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa Maja Stojanović i bivša predstavnica Kabineta zamenika ministra za spoljne i evropske poslove Vlade Republike Hrvatske i koordinatorka POU inicijative u Hrvatskoj Tamara Puhovski. Nakon panela usledila je konstruktivna diskusija na temu odnosa između POU inicijative i pitanje primena mera iz akcionog plana na lokalnom nivou. Takođe, prikazani su primeri Hrvatske i Moldavije na temu odnosa lokalnih samouprava i POU inicijative. Događaj je završen najavom da će sredinom jeseni Nezavisni mehanizam za izveštavanje objaviti finalni izveštaj.

Zapisnik sa drugog sastanka radne grupe za izradu Akcionog plana

Sastanak je održan 2. marta 2016. godine u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Dalje…

Izveštaj i zaključci sa konsultativnog sastanka radne grupe za izradu Akcionog plana

Sastanak je održan 19. februara 2016. godine, od 9:00 do 13:00 časova, u Palati Srbija.

Dalje…