Predlog za novi akcioni plan

  • Ukratko opišite na koji način je obaveza relevantna za dalje unapređenje POU vrednosti u odnosu na pristup informacijama, javnu odgovornost, učešće javnosti i tehnologiju i inovacije u službi otvorenosti i odgovornosti (Detaljniji opis POU vrednosti nalazi se u Vodiču o POU vrednostima)
  • Ukratko opišite rezultate koji se očekuju od ispunjenja ove obaveze i kako će ona doprineti otvorenosti vlasti ili poboljšanju vlasti kroz veći stepen otvorenosti.
  • Koraci koje je potrebno preduzeti da bi se mera sprovela: