Partnerstvo za otvorenu upravu u lokalnim sredinama

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, započeo je proces konsultativnih sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva u cilju predstavljanja inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu i aktuelnog Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu u Srbiji.

Prvi konsultativni sastanak održan je u Vranju, 29. juna 2017. godine sa predstavnicima šest lokalnih samouprava Pčinjskog i Jablaničkog okruga. Na prvom konsultativnom sastanku, pored predstavnika lokalnih samouprava učestvovali su i predstavnici organizacija civilnog društva, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave kao i predstavnici Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost.

Sastanak je bio podeljen u dva dela. Najpre su predstavljeni osnovni ciljevi Partnerstva za otvorenu upravu, Akcioni plan Republike Srbije radi sporvođenja Inicijative i pilot projekat Partnerstva za otvorenu upravu radi sprovođenja inicijative u lokalnim sredinama. Drugi deo sastanka bio je rezervisan za predstavljanje konkretnih rešenja na temu otvorene uprave kao i za moderiranu diskusiju u kojoj su predstavnici lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva izneli svoja viđenja mogućnosti za aktivniju saradnju.