Finalne javne konsultacije u procesu izrade AP POU za period 2018-2020 u Beogradu

Beograd, 4. decembar 2018. godine – Predstavnici udruženja građana, državnih institucija i biznis sektora, prisustvovali su finalnim konsultacijama u Beogradu povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine. Nakon Niša i Kragujevca u oktobru, održan je i sastanak u Beogradu, a slede još dva, u Novom Sadu 7. decembra i Kragujevacu 11. decembra.

Cilj ovog sastanaka bio je da se široj javnosti predstavi Izveštaj o sprovođenju prethodnog Akcionog plana  koji je važio u periodu 2016- 2018. godine, kao i nove mere koje treba da uđu u novi Akcioni plan.

Dragana Brajović, ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave predstavila je prisutnima inicijativu Partnerstvo za otvorenu upravu kao i mere koje su planirane novim Akcionim planom. Ona je navela da postoji velika razlika između prvog Akcionog plana kada je država sama izradila Akcioni plan i pozvala organizacije civilnog društva da daju komentare i drugog i trećeg ( sadašnjeg) kada je postojala saradnja u izradi AP od prvog dana. Ona je navela da je usvajanje ovog Akcionog plana predviđeno do kraja decembra, ali zbog obima posla i novina koje se nalaze u njemu, moguće je da će biti pomeren za januar.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom predlagač je određenog broja mera koje su se našle u Akcionom planu, ali je takođe i sama u obavezi da određene mere i sprovodi. Danilo Rodić ispred Kancelarije, na sastanku je predstavio mere čiji je predlagač Kancelarija, a odnose se na principe fiskalne transparentnosti i otvorenih podataka.

Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa navela je da je značajno što je došlo do promene načina izrade Akcionog plana u poređenju sa prvim i da se ide ka partnerstvu između države i udruženja. Navela je da je zadovoljna što u ovom Akcionom planu ima par mera koje su inicirale OCD.