Javni poziv za dostavljanje komentara na Konačni izveštaj – samoprocenu o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu

Beograd, 26. oktobar 2018. godine – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, poziva zainteresovanu javnost da u periodu od 25. oktobra do 8. novembra 2018. godine uputi svoje predloge, komentare i sugestije na Konačni izveštaj – samoprocenu o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu i time doprinese kvalitetu teksta ovog dokumenta.

Predlozi, komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskom poštom, putem Obrasca za dostavljanje komentara, na imejl adresu [email protected] najkasnije do četvrtka, 8. novembra 2018. godine.

Inicijativa Partnerstvo za otvorenu upravu pokrenuta je 2011. godine sa idejom obezbeđivanja podrške zemljama učesnicama u izgradnji otvorene, transparentne i odgovorne uprave, orijentisane prema građanima. Republika Srbija pristupila je ovoj inicijativi 2012. godine sa ciljem da se osiguraju obaveze Vlade prema građanima u smislu promovisanja transparentnosti, osnaživanja građana, borbe protiv korupcije i korišćenja novih tehnologija u jačanju kapaciteta i efikasnosti javne uprave. Učešće u ovoj inicijativi Republika Srbija smatra dobrim putem za sprovođenje opšteg cilja reforme javne uprave u Republici Srbiji koji podrazumeva obezbeđenje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima i stvaranje takve javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana.

O dosadašnjim aktivnostima Republike Srbije u okviru Partnerstva za optvorenu upravu možete se upoznati na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koje kooridnira učešće Republike Srbije u ovoj inicijativi, dok u nastavku možete preuzeti:

Obrazac za dostavljanje komentara

Nacrt konačnog izveštaja-samoprocene o sprovođenju AP 2016-17