Javni poziv za učešće u konsultativnom sastanku

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima i organizacijama civilnog društva, pripremilo je radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan), u skladu sa zacrtanim ciljevima nadležnih organa državne uprave i relevantnim predlozima i sugestijama koje su dostavile organizacije civilnog društva.
U cilju što šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva u razmatranje teksta radne verzije Akcionog plana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva da će se javne konsultacije održati u periodu od 1 – 22. avgusta 2016. godine.
U skladu sa načelima inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, radna verzija Akcionog plana objavljuje se dve nedelje pre početka javnih konsultacija, radi pripreme učesnika. Objavljena radna verzija Akcionog plana nije konačna i podložna je izmenama od strane nadležnih organa i članova Posebne međuministarske radne grupe za izradu Akcionog plana.
Sa sadržajem Akcionog plana možete se upoznati na linku na dnu stranice, dok će proces prikupljanja komentara na odgovarajućem obrascu biti u periodu od 1 – 22. avgusta 2016. godine, kada će Obrazac za komentare i Obrazac za predlaganje nove mere biti objavljeni na internet stranicama Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.
U okviru javnih konsultacija održaće se tri konsultativna sastanka sa organizacijama civilnog društva – u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Konsultativni sastanak u Beogradu održava se 5. avgusta 2016. godine, u Palati Srbija (Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, sala 233) u periodu od 10,00 – 13,00 časova.
Pozivamo zainteresovane organizacije civilnog društva da se prijave za učešće na konsultativnom sastanku koji se održava u Beogradu, 5. avgusta 2016. godine, na kome će se razmatrati tekst radne verzije Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2016. do 2017. godine.
Prijave za učešće potrebno je dostaviti na e-mail adresu [email protected] najkasnije do 04. avgusta 2016. godine, sa naznakom „Prijava za učešće na skupu OGP“.
Konsultativni sastanak u Novom Sadu će se održati 9. avgusta 2016. godine, u Nišu 19. avgusta 2016. godine, a o svim detaljima sastanaka bićete naknadno obavešteni.

Nacrt akcionog plana za 2016-17 , 15. jul 2016. (1)

Agenda_konsultativni sastanak sa OCD 5 avg 2016

Javni_poziv_OGP_kons sastanci 2107, objavljeno 21. jula 2016