Nastavak promocije Partnerstva za otvorenu upravu

Tokom oktobra meseca organizacija Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) nastavila je sa promocijom Partnerstva za otvorenu upravu u lokalnim sredinama kao i Nacrta lokalnog akcionog plana. Na radnim sastancima u Šapcu (05. oktobra) i Kragujevcu (12. oktobra) CRTA je predstavila Nacrt lokalnog akcionog plana radi sprovođenja inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u jedinicama lokalne samouprave. Nacrt lokalnog akcionog plana je rezultat aktivnosti koje su zajednički sproveli predstavnici CRTA-e i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), uz podršku misije OEBS-a u Srbiji.

Na radnim sastancima učestvovali su predstavnici lokalnih samouprava iz Mačvanskog, Sremskog i Šumadijskog okruga kao i predstavnici samih upravnih okruga, MDULS-a, organizacija civilnog društva, OEBS-a i lokalnih medija. Radni sastanci su bili namenjeni prevashodno radi upoznavanja učesnika sa Nacrtom lokalnog akcionog plana kao i sa inicijativom Partnerstvo za otvorenu upravu i dosadašnjim procesom implementacije inicijative u Republici Srbiji. Osim toga učesnici su imali priliku da se upoznaju sa novim pilot projektom Partnerstva i novim trendovima u širenju Partnerstva i na lokalni nivo vlasti.

Poseban segmenat radnih sastanaka bio je namenjen predstavljanju Nacrta modela lokalnog akcionog plana kao i Uputstva za izradu lokalnog akcionog plana. Predstavnici CRTA-e su zajedno sa učesnicima prošli kroz sve delove i odeljke Nacrta lokalnog akcionog plana kako bi prikupili što više kometara, sugestija i primedbi za dalje unapređenje Nacrta. Deo radnog sastanka bio je namenjen i predstavljanju konkretnih rešenja koja mogu biti implementirani od strane jedinica lokalne samouprave a u cilju unapređenja pružanja javnih usluga,fiskalne transparentnosti i odgovornosti lokalnih vlasti. Na kraju radnog sastanka usledila je moderirana diskusija u kojoj su se mogli čuti predlozi, kometari i sugestije na izrađeni Nacrt lokalnog akcionog plana kao i na predloge mera za model Lokalnog akcionog plana.