Partnerstvo za otvorenu upravu u Srbiji na lokalnom nivou

Organizacija CRTA, uz podršku misije OEBS u Srbiji, organizovala je 15.12.2016. godine u Aranđelovcu konferenciju pod nazivom Partnerstvo za otvorenu upravu u Srbiji na lokalnom nivou. 

Na konferenciji predstavljena je inicijativa Partnerstvo za otvorenu upravu i nedavno usvojeni Akcioni plan Partnerstva za otvorenu upravu u Srbiji. Poseban deo konferencije posvećen je bio razgovoru o različitim iskustvima i primerima dobre prakse na temu otvorene uprave na lokalnom nivou. Jedan od zaključaka diskusije bio je da će otvorenost lokalnih samouprava doprineti boljem kvalitetu usluga i efikasnijem radu opština i institucija.

Konferencija je bila idealna prilika da se predstavnici lokalnih samouprava, iz šumadijskog i moravičkog okruga, bolje upoznaju sa obavezama koje je Republike Srbije preuzela kroz članstvo u Partnerstvu za otvorenu upravu.

Vlada Srbije usvojila je 17. novembra Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu. Državni sekretar Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu (MDULS) Željko Ožegović pozvao je opštine da dozvole organizacijama civilnog društva i građanima da budu deo rešenja za problem transparentnosti koji postoji na nivou gradova i lokala.

Transparentnost rada uprava dovodi do odgovornosti vlasti jer tada građani mogu da kontrolišu one koje su birali. To može na početku biti neprijatna činjenica, ali će dodatno motivisati državne službenike da bolje rade svoj posao, rekla je Dragana Brajović iz MDULS-a.

Katrin Gabriel iz Misije OEBS u Srbiji naglasila je da otvorenost lokalnih samouprava znači bolji kvalitet i efikasniji odgovor na potrebe građana i da stvara uslove za bolji rad institucija.

Država je uradila mnogo u približavanju uprave građanima i to kroz tri reformska zakona – Zakona o upravnom postupku, Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja, naglasila je načelnica Šumadijskog okruga, Biljana Ilić Stošić.