Poziv za izradu Lokalnog akcionog plana

Posle uspešno sprovedenih aktivnosti na polju predstavljanja Inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) na lokalnom nivou i izrade Nacrta lokalnog akcionog plana, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji nastavlja sa aktivnostima.

Ovim putem Vas obaveštavamo da, ukoliko želite da vaša opština/grad dobije Nacrt lokalnog akcionog plana za Partnerstvo za otvorenu upravu koji odgovara potrebama vaše lokalne zajednice, pošaljete mail na ispod navedene adrese najkasnije do 24.10.2017 sa sledećim informacijama

– Ime i kontakt osobe za dalju komunikaciju ispred lokalne samouprave koju će CRTA kontaktirati radi pripreme daljih koraka u izradi Nacrta plana za vašu opštinu/grad
– Listu aktuelnih/važećih strateških razvojnih dokumenata koji su usvojeni na lokalnom nivou opštine/grada

Rad na pripremi/izradi Nacrta lokalnog akcionog plana podrazumeva:

– Pripremu i održavanje radnog sastanka u jedinici lokalne samouprave u cilju analize potreba – analize procesa donošenja odluka i usluga koje pruža lokalna samouprava građanima, kako bi se identifikovali konkretni, ključni procesi koji mogu biti unapređeni kroz Lokalni akcioni plan za POU
– Upoznavanje jedinice lokalne samouprave sa ključnim sadržajem i svrhom Partnerstva za otvorenu upravu, sadržajem Modela akcionog plana i načinom njegove izrade i kasnijeg sprovođenja
– Intenzivnu komunikaciju predstavnika opštine/grada sa CRTA u cilju finalizacije Nacrta akcionog plana
– Obavezu opštine/grada da sprovede dalje korake predviđene Uputstvom za izradu Lokalnog akcionog plana za POU

Opisane aktivnosti na pripremi/izradi Nacrta lokalnog akcionog plana ne zahtevaju bilo kakva finansijska sredstva niti izdvajanja lokalnih samouprava, osim preuzimanja obaveza praćenje CRTA metodologije i komunikacije u cilju izrade samog Nacrta.

Koristi koje lokalne samouprave mogu imati od Partnerstva za otvorenu upravu su višestruki. Uključivanje lokalnih vlasti u POU unapređuje se saradnja vlasti i civilnog društva na razvoju i sprovođenju reformi čiji je krajnji cilj otvorena uprava na lokalnom nivou. Mogućnost korišćenja institucionalne i finansijske podrške od strane POU, te razmena iskustava kroz brojne međunarodne samite i konferencije predstavlja priliku za unapređenje postojećih servisa i usluga za građane, kao i uvođenja novih koji racionalizuju rad lokalne samouprave, a istovremeno povećavaju efikasnost. Učešćem u POU lokalna samouprava postaje prepoznatljiva kao akter čije delovanje je usmereno na kreiranje otvorene i transparentne uprave spremne da odgovori na potrebe građana.U zavisnosti od pristiglih prijava, CRTA će izabrati 4 (četiri) lokalne samouprave sa kojima će raditi na izradi Nacrta lokalnih akcionih planova do kraja tekuće kalendarske godine.

Podsetimo, CRTA je do sada, kroz organizaciju pet regionalnih radionica (Vranje, Užice, Zrenjanin, Šabac i Kragujevac) okupila više od 30 lokalnih samouprava i informisala o Partnerstvu za lokalnu samoupravu i rešenjima koje mogu unaprediti efikasnost lokalnih samouprava, a istovremeno podići kvalitet usluga od značaja za građane.
Jedan od rezultata dosadašnjih aktivnosti je i izrađen Nacrt lokalnog akcionog plana. Sam Nacrt lokalnog akcionog plana za POU omogućava lokalnim samoupravama da bolje planiraju implementaciju POU principa, prilagođavanje potrebama lokalne zajednice, ali i unapređenje okvira za učešće javnosti u donošenju odluka, veću transparentnost lokalnih institucija i kvalitet javnih usluga građanima.
Sve aktivnosti na promociji POU u Srbiji CRTA je realizovana uz odličnu saradnju i podršku Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu (MDULS).

Za dalju komunikaciju možete kontaktirati Pavla Dimitrijevića ([email protected]) ili Ivana Radojevića ([email protected])