Održan sastanak međuministarske radne grupe

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Željko Ožegović otvorio je prvi konsultativni sastanak Posebne međuministarske radne grupe za izradu drugog Akcionog plana za period od 2016. do 2017. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu (POU). Sastanku su osim predstavnika državnih organa, prisustvovali i predstavnici organizacija civilnog društva.

Državni sekretar je u uvodnom delu sastanka naglasio da POU predstavlja međunarodnu inicijativu čija je svrha obezbeđivanje podrške i većeg angažovanja vlada širom sveta u cilju poboljšanja integriteta, transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javne vlasti, kroz izgradnju poverenja javnosti, saradnju sa organizacijama civilnog društva, osnaživanje učešća građana u upravljanju, borbu protiv korupcije, pristup informacijama, upotrebu novih tehnologija, a u vezi sa ostvarivanjem delotvornijeg i odgovornijeg rada javne vlasti.

On je istakao da je Srbija tokom 2014. usvojila prvi Akcioni plan u vezi učešća u POU, a čije je sprovođenje u toku.

„U okviru drugog ciklusa izrade Akcionog plana, za period 2016-17, osnovana je ova Posebna međuministarska radna grupa. S obzirom na to da je jedan od ključnih preduslova za koncept otvorene uprave uključivanje civilnog sektora, zastupljeni su i predstavnici organizacija civilnog društva, koji će ravnopravno sa ostalim članovima učestvovati u radu Radne grupe.“, podvukao je Ožegović.

Na sastanku je istaknuto da se mora voditi računa o efikasnom tempu rada, a najavljeno je i održavanje okruglog stola u narednim nedeljama na kome će se nastaviti aktivnosti na izradi Akcionog plana.