Serija online konsultacija sa OCD o Akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu 2020-22

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprava organizovalo je seriju online konsultativnih sastanaka sa predstavnicima organizacija civilnog društva u cilju izrade četvrtog akcionog plana za sprovođenje aktivnosti u okviru Partnerstva za otvorenu upravu.

Konsultacije su održane u cilju obezbeđivanja što šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva na samom početku izrade akcionog plana, kada se utvrđuju prioriteti i obaveze koje će se uključiti u planirani dokument.

Do kraja juna je održano osam sastanaka na teme: učešće javnosti u donošenju odluka, kultura i mediji, pristup informacijama, otvoreni podaci i ponovna upotreba podataka, zdravlje i životna sredina, javne usluge, obrazovanje i omladinska politika, fiskalna transparentnost i integritet (odgovornost) vlasti.

Sastancima je priusutvovalo oko 100 predstavnika organizacija civilnog društva, organa javne uprave, nezavisnih organa i građana i prikupljeni su predlozi za obaveze koje bi trebalo da uključe u naredni AP.

Predloge koje su uputili predstavnici OCD razmatraće Posebna međuministarska radna grupa za izradu četvrtog Akcionog plana za period od 2020. do 2022. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, koju čine predstavnici organa državne uprave, službi Vlade Republike Srbije, posebnih organizacija, nezavisnih državnih organa, Narodne skupštine Republike Srbije, Privredne komore Srbije, jedinica lokalne samouprave, kao i predstavnici devet organizacija civilnog društva izabranih putem javnog poziva u saradnji Ministarstva i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.