Uloga Parlamenta u POU inicijativi

U okviru druge Nedelje parlamentarizma, dana 09.11.2016. godine u Beogradu, organizacija CRTA je organizovala diskusiju pod nazivom Uloga parlamenta u Partnerstvu za otovorenu upravu. Cilj samog događaja je bio namenjen isticanju važne uloge koja Narodna skupština treba da ima u Partnerstvu za otvorenu upravu. Događaju su prisustvovali narodni poslanici, članovi radne grupe za izradu POU akcionog plana, predstavnici institucija, AP Vojvodine, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva.

Na događaju su učestvovali:

Dragana Brajović, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i sekretar radne grupe za izradu Akcionog plana;

Danijela Božović, Beogradska otvorena škola;

Vladimir Marinković, potpredsednik Narodne Skupštine;

Kenan Hajdarević, bivši narodni poslanik i,

Biljana Ilić Stošić, načelnica Šumadijskog okruga i bivša narodna poslanica.

Događaj je otvorila direktorka CRTA-e, Vukosava Crnjanski koja je učesnicima i gostima predstavila osnovne vrednosti i principe POU inicijative sa posebnim osvrtom na konsultativni proces između državne uprave i organizacija civilnog društva. U nastavku događaja Dragana Brajović je gostima predstavila trenutni proces izrade novog Akcionog plana i prenela je ulogu koju Republika Srbija ima u POU inicijativi. Imajući u vidu da su nova Pravila POU inicijative koja se odnose na veće uključivanje Parlamenta u samu Inicijativu predstavljena nedavno javnosti, Danijela Božović je gostima i učesnicima iznela nova pravila i principe koji su sadržani u Pravilima. Vladimir Marinković je učesnicima preneo svoje iskustvo u njegovom dosadašnjem radu sa POU inicijativom i svoj stav o tome kako Narodna skupština može bolje da se uključi u Inicijativu. Bivši narodni poslanik Kenan Hajdarević nam je preneo iskustva vezana za otvorenu upravu tokom trajanja njegovog mandata u Narodnoj skupštini i kako je nužno da se Skupština uključi u Inicijativu, između ostalog, i zbog bolje kontrolne uloge Skupštine nad izvršnom vlašću. Na samom kraju događaja, Biljana Ilić Stošić, načelnica Šumadijskog okruga i bivša narodna poslanica je prenela gostima i učesnicima iskustva vezana za otvorenu upravu sa lokala. Biljana je istakla koje sve probleme građani na lokalu imaju kada se sreću sa državnom upravom i kako na terenu izgleda primena novog zakona o upravnom postupku i zakona o inspekcijskom nadzoru.