Video


Otvoreni podaci

Pogledajte našu video prezentaciju koja prezentuje oblast otvorenih podataka iz Nacrta akcionog plana za sprovođenje POU inicijative u Republici Srbiji za period od 2016. godine do 2017. godine.

Ako imate predlog kako da unapredite ovu oblast pošaljite komentar na predložene mere ili predložite vašu meru na veb sajtu www.ogp.rs

Integritet vlasti

Pogledajte našu video prezentaciju koja prezentuje oblast integritet vlasti iz Nacrta akcionog plana za sprovođenje POU inicijative u Republici Srbiji za period od 2016. godine do 2017. godine.

Ako imate predlog kako da unapredite ovu oblast pošaljite komentar na predložene mere ili predložite vašu meru na veb sajtu www.ogp.rs

Učešće javnosti

Pogledajte našu video prezentaciju koja prezentuje oblast učešće javnosti iz Nacrta akcionog plana za sprovođenje POU inicijative u Republici Srbiji za period od 2016. godine do 2017. godine.

Ako imate predlog kako da unapredite ovu oblast pošaljite komentar na predložene mere ili predložite vašu meru na veb sajtu www.ogp.rs

Pristup Informacijama

 

Pogledajte našu video prezentaciju koja prezentuje oblast pristupa informacijama iz Nacrta akcionog plana za sprovođenje POU inicijative u Republici Srbiji za period od 2016. godine do 2017. godine.

Ako imate predlog kako da unapredite ovu oblast pošaljite komentar na predložene mere ili predložite vašu meru na veb sajtu www.ogp.rs

Partnerstvo za otvorenu upravu

Pogledajte kako Partnerstvo za otvorenu upravu utiče na kulturu upravljanja. Pomozite nam da uprava bude više otvorena i odgovorna prema građanima. Pošaljite vaše predloge na www.ogp.rs