Javni poziv za učešće lokalnih samouprava u izradi Akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu 2019 – 2020. godine

Република Србија је чланица међународне иницијативе Партнерство за отворену управу[1] (ПОУ). Партнерство за отворену управу је 2016. године одлучило да прошири своје активности и на локални ниво власти. Један од главних разлога за ширење Партнерства на локални ниво јесте чињеница да се највећи део владиних одлука спроводи на локалном нивоу, осим тога јавна управа и администрација је најближа грађанима на локалном нивоу власти. Осим тога, локални ниво власти има потенцијал да брже одговара на потребе грађана, флексибилнији и мање бирократски оптерећен него државе и владе на националном нивоу. Иницијативе које имају за циљ повећање отворености и транспарентности свих нивоа власти, на локалном нивоу потенцијално генеришу већи утицај, поседују већу видљивост и једноставнији су за мониторинг и праћење.

Влада Републике Србије је усвојила трећи национални Акциони план Партнерства за отворену управу. Процес је био вођен од стране Министарства за државну управу и локалну самоуправу, а по први пут акциони план  је израђен у потпуној координацији са цивилним друштвом. Овакав приступ директно је подржан од стране Партнерства за отворену управу и Светске банке, као донатора пројекта: Заједничка израда Акционог плана Партнерства за отворену управу. Пројекат реализује конзорцијум организација цивилног друштва предвођен Грађанским иницијативама, а чине га још и: Транспарентност Србија, Едукациони центар, Асоцијација онлајн медија, Народни парламент и Медија реформ центар. У оквиру овог пројекта, једна од планираних активности, односи се на подршку проширењу ПОУ на локални ниво.

Проширењем на локални ниво власти, ПОУ жели се да иницира дијалог између грађана, цивилног друштва, пословног сектора и јавне управе како би се подстакле активности које представљају одговор на стварне потребе грађана, што је један и од главних циљева иницијативе. Кроз овај приступ,  представници влада, као националног нивоа власти, имају прилику да науче и увиде како се дешавају промене у свакодневном животу грађана, односно на локалном нивоу. Исто тако, представници локалних самоуправа имаће могућност да уче из искустава државе и владе како се спроводи процес реформи на националном нивоу.

Ко може да се пријави?

Јединице локалне самоуправе и градске општине са територије Републике Србије.

Критеријуми за избор локалних самоуправе?

Усвајање локалних акционих планова Партнерства за отворену управу у Србији је у пилот фази. Зато за почетак желимо да укључимо локалне самоуправе које имају одређени ниво капацитета и које су већ показале спремност за веће укључивање грађана, одговорнији и транспарентнији рад. Од пријавлјених јединица локалне самоуправе очекује се:

  • Да покажу посвећеност политичких лидера ЈЛС да унапреде реформе које ће бити усвојене у Акционом плану ПОУ-а, и да у потпуности подржавају извршење таквих обавеза као део функције локалне власти.
  • Да имају потребне људске ресурсе а који могу посветити време учешћу у процесу ПОУ-а, укључујући развој и извршење обавеза у сарадњи с цивилним друштвом.
  • Да имају доказану евиденцију рада на отвореној управи или посвећеност отвореној управи: на пример, путем отворених података јавног сектора, партиципативности и учешћа грађана, приступа информацијама, буџетске и фискалне транспарентности или стварања партиципативних политика.
  • Да покажу интерес за добијање директне, стручне подршке од стране ПОУ за стварање обавеза и унапређење процеса реформи кроз отворену управу.
  • Да имају искуство позитивног рада с локалним цивилним друштвом и преданост за рад са грађанима и њихово конструктивно ангажовање и ван уобичајених механизама локалне власти.
  • Да имају спремност на даљу размену искустава и учења кроз peer-to-peer метод са својим колегиницама и колегама који раде у другим ЈЛС на реформама кроз отворену управу.

Шта добијају локалне самоуправе које буду изабране?

Локалне самоуправе добијају бесплатну стручну помоћ за израду акционог плана која ће се спроводити у координицацији са Министарством за државну управу и локалну самоуправу. Крајњи резултат је усвајање обавеза за одговорнију, транспарентнију  и партиципативнију локалну власт.

Како изгледа локални акциони план Партнерства за отворену управу?

На веб страници  https://ogp.rs/pou-u-lokalnim-sredinama/ налази се упутство, форма и модел акционог плана Партнерства за отворену управу.

Процедура и рок за пријаву?

Локална самоуправа која жели да се пријави за израду локалног акционог плана Партнерства за отворену управу треба да пошаље попуњену пријаву Грађанским иницијативама закључно до 18. јануара 2019.г. на адресу: [email protected]. Додатне информације и контакт: Иван Грујић 060-3624017.

Процес подршке локалним самоуправама у изради локалних акционих планова Партнерства за отворену управу спроводиће се у координацији са Министарством државне управе и локалне самоуправе Републике Србије.

У Београду 27. децембра 2018.г.

[1] Више информација на https://ogp.rs/ и https://www.opengovpartnership.org/.