Odabrano 5 JLS koje će izrađivati Lokalne akcione planove POU za 2019-2020

Beograd, 22. februar 2019. godine –

U naredna 3 meseca, do kraja maja 2019. godine, predstavnici lokalne samouprave, OCD, poslovne zajednice, medija i zainteresovani građani Sombora, Lapova, Bele Palanke, Vlasotinca i Novog Pazara radiće na izradi Lokalnih akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu za period 2019-2020.
Iako je usvajanje lokalnih akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu u Srbiji tek u pilot fazi, JLS su pokazale spremnost za viši stepen uključenosti građana u procese donošenja odluka, odgovorniji i transparentniji rad.
JLS tokom ovog proces, dobiće besplatnu stručnu pomoć za izradu akcionog plana koja će se sprovoditi u koordinicaciji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. Krajnji rezultat je usvajanje obaveza za odgovorniju, transparentniju i participativniju lokalnu vlast.