Korak ka boljoj upravi u Vlasotincu – Usvojen Lokalni akcioni plan 2019-2020.

Građani Vlasotinca moći će od ove godine, ne samo da utiču na izradu opštinskog budžeta, već i da prate njegovo izvršenje.  Zahvaljujući usvojenom Lokalnom akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu (POU) biće, takođe, umnogome poboljšan nivo komunalnih usluga, ali i omogućeno praćenje mera koje se preduzimaju na polju socijalne zaštite. Korisnici usluga gradske biblioteke biće obaveštavani preko mobilne aplikacije o novim knjigama, a moći će i da preporuče sadržaje koje smatraju da nedostaju.

Skupština opštine Vlasotince, koja je 20. juna usvojila Lokalni akcioni plan, prema rečima Marinka Đorđevića, savetnika za lokalni ekonomski razvoj, će na ovaj način umnogome povećati, pre svega, fiskalnu transparentnost, odnosno pružiti mogućnost građanima da aktivnije učestvuju i  u procesu izrade budžeta, ali i njegovog izvršavanja.

„Objavljivanjem budžeta i Izveštaja o izvršenju budžeta u mašinski čitljivom formatu, građani će moći da sve podatke preuzmu sa našeg sajta, da ih koriste i objavljuju. Ono što je posebno važno, moći će da se prati i kako se javna sredstva troše”, objašnjava Đorđević.

Od početka sledeće godine, preko mobilne aplikacije, Vlasotinčani će moći da prijave bilo koji komunalni problem, 24 sata dnevno. Na isti način pratiće da li je i kada taj problem rešen.

“Na ovaj način želimo da poboljšamo ne samo komunikaciju sa građanima, već i da im omogućimo da u svakom trenutku imaju uvid dokle se stiglo sa rešavanjem problema koji su prijavili”; ističe Marinko Djordjević.

U ovom trenutku, građani nemaju mogućnost uvida u korišćenje sredstava za socijalnu zaštitu sem da se neposredno informišu. Lokalni akcioni plan predviđa veći stepen dostupnosti informacija iz ove oblasti. Već od polovine septembra svako koga to interesuje moći će da bude obavešten o strukturi korisnika socijalne zaštite, vrsti pomoći i institucijama i udruženjima koja pružaju usluge socijalne zaštite.

“Ova vrsta uvida omogućiće, sasvim sigurno, celovitu sliku o socijalnoj politici u opštini i povećati  stepen informisanosti građana. To će dalje uticati na njihovo aktivnije učešće u planiranju i realizaciji budžeta u oblasti socijalne zaštite, kao i donošenje novih mera za zapošljavanje socijalno ugroženih građana.

I Biblioteka je uključena u Lokalni akcioni plan i to na taj način što će preko mobilne aplikacije, kako je planirano, u značajnoj meri da unapredi komunikaciju sa svojim korisnicima koji će biti obaveštavani o svim novinama u radu ove ustanove i  njenim aktivnostima.

Lokalni akcioni plan rezultat je zajedniičkog rada predstavnika opštine Vlasotince, udruženja građana i predstavnika udruženja Narodni parlament iz Leskovca, kao člana konzorcijuma OCD, predvođenog Građanskim inicijativama, koji pruža podršku odabranim jedinicama lokalne samouprave u izradi lokalnih akcionih planova POU .