Javne konsultacije u Vlasotincu povodom izrade Nacrta Akcionog plana (POU) 2019 -2020. godine

Beograd, 21. maj 2019. godine –

Opština Vlasotince godine započela je rad na izradi Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu (POU) za period od 2019 -2020. godine  U okviru tog procesa otvorene su javne konsultacije kako bi se razgovaralo o potenijalnim merama za Akcioni plan. Na javnom skupu održanom 17. maja prisutnim predstavnicima udruženja građana, poslovnog  i javnog sektora predstavljeni su predlozi mera  koje treba da dovedu do unapređenja rada opštinske uprave, a time i kvaliteta života građana Vlasotinca. Opština namerava da u narednom periodu objavi budžet i Izveštaj o izvršenju budžeta u mašinski čitljivom (otvorenom) formatu, razvije brz i jednostavan sistem za pružanje komunanih usluga i servisa  (prijavljivanje problema i dobijanje povratne informacije), učini javno dostupnim informacije od javnog značaja iz oblasti socijalne zaštite i poveća vidljivost aktivnosti i sadržaja Narodne biblioteke. U sprovođenje dve mere biće aktivno uključeni i predstavnici udruženja građana.

Tokom diskusije o predloženim merama učesnici sui dali konkretne predloge i sugestije za poboljšanje postojećih mera, i predložili dve nove mere koje će u narednom periodu dostaviti radnoj grupi u propisanoj formi. Nakon završenh konsutacija članovi radne grupe radiće na uobličavanju predloga definisanju mera u skladu sa tim.

Osim opštine Vlasotince, na izradi lokalnih akcionih planova rade i opštine Lapovo i Bela Palanka, kao i gradovi Sombor i Novi Pazar.  Naredni javni događaj posvećen predstavaljanju predloga mera za Akcioni plan POU biće održan 22. maja u Lapovu.