Počeo rad na izradi Lokalnih akcionih planova

Beograd, 19. mart 2019. godine-

Potrebno je dodatno raditi na poboljšanju načina informisanja građana o planovima i odlukama jedinica lokalne samouprave, razvijanju servisa za prijavljivanje lokalnih komunalnih problema i servisa koji bi omogućili povratni odgovor na predloge građana, kao i objavljivanju različitih baza podataka, zaključeno je na sastancima održanim u Lapovu, Vlasotincu i Somboru.

Ovim dogadjajima je obeležen početak rada na izradi Lokalnih akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu (POU) za 2019-20. godinu, a održani su povodom obeležavanja Međunarodne nedelje Partnerstva za otvorenu upravu.

Sa zainteresovanim predstavnicima udruženja građana, poslovne zajednice, lokalne samuprave, javnih preduzeća i ustanova razgovaralo se o vrednostima i principima Partnerstva za otvorenu upravu i predlozima konkretnih aktivnosti koje bi opštine i gradovi mogli sprovesti kako bi svoj rad učinili transparentnijim, a podatke kojima raspolažu i usluge koje pružaju građanima dostupnijim.

Dragana Brajović, samostalna savetnica u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, predstavila je prisutnima ovu globalnu inicijativu i obaveze koje je Republika Srbija preuzela da ispuni usvajanjem akcionih planova. Cilj POU je obezbeđivanje podrške i većeg angažovanja vlada širom sveta u oblastima kao što su javnost rada, saradnja sa organizacijama civilnog društva, borba protiv korupcije i upotreba novih tehnologija, kako bi organi javne vlasti radili otvorenije, delotvornije i odgovornije. Ona je posebno naglasila važnost uključivanja nižih nivoa vlasti – regionalnog i lokalnog – u ovu inicijativu kao i obavezu uključivanja građana i udruženja ghrađana u sam proces izrade Lokalnih akcionih planova.

Dejana Stevkovski, koordinatorka projekata Građanskih inicijativa, predstavila je prisutnima iskustva GI kao članice radne grupe za izradu nacionalnog Akcionog plana i pozvala udruženja koja deluju na lokalnom nivou da se aktivno uključe u izradu AP u svojim zajednicama. Podsećajući da je lokalna samouprva nivo vlasti najbliži građanima, ona je istakla potrebu i obavezu učešća građana u donošenju odluka koje direktno utiču na njihov život.

O konceptu „otvorenih podataka“ i važnosti njihovog objavljivanja od strane nacionalnih i lokalnih organa vlasti i ustanova govorio je Ivan Grujić, consultant na projektu.. „Organi vlasti, javna preduzeća i ustanove sakupljaju i proizvode ogroman broj podataka. Da bi se javni podaci bolje koristili za razvoj društva potrebno je da budu dostupni u formi otvorenih podataka, da budu potpuni, izvorni, pravovremeni, dostupni, mašinski čitljivi, u obliku koji je svima dostupan (bez diskriminacije), uz posedovanje prava na korišćenje formata u kom su podaci dati, da mogu da se koriste ranije verzije objavljenih podataka, da je njihovo korišćenje besplatno.“

On je posebno istakao potrebu za aktivnijim uključivanjem predstavnika poslovne zajednice u aktivnosti izrade LAP , imajući u vidu koliko objavljivanje podataka u otvorenom formatu (na primer, podataka iz oblasti transporta, građevinarstva, trgovine, turizma) može doprineti unapređenju lokalnog poslovnog sektora, kao jednog od pokretača razvoja zajednice.

Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, okupljenim građanima Sobora govorio je o značaju proaktivnog objavljivanja informacija koje organi gradske uprave i ustanova čiji je grad osnivač prikupljuju i obrađuju u različite svrhe. Na taj način bi se smanjio broj zahteva koji građani svakodnevno upućuju i unapredili servisi i usluge grada.

O dosadašnjim načinima i rezultatima uključivanja predstavnika civilnog sektora u izradu akcionih planova POU i merama koje će u budućnosti doprineti većem učešću javnosti u procesima donošenja odluka govorio je Danilo Rodić iz Vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

U narednom periodu, podršku u izradi lokalnih akcionih planova opštinama Lapovo i Vlasotince pružaće predstavnici AOM/BIRN-a i Narodnog Parlamenta, a Somboru predstavnici Transparentnosti Srbija. Osim pomenutih, na izradi Lokalnih akcionih planova radiće i opština Bela Palanka i grad Novi Pazar uz podršku predstavnika Medija reform centra iz Niša i Edukacionog centra iz Leskovca.

Pomenute lokalne samouprave  objavile su javne pozive za prijavljivanje članova u radnu grupu za izradu LAP. Nakon izbora članova iz redova lokalnog civilnog i poslovnog sektora, organa uprave i javnih preduzeća i ustanova, biće održan niz sastanaka na kojima će se razmatrati predlozi konkretnih mera/obaveza koje će činiti LAP. Sam dokument trebalo bi da bude usvojen od strane  opštinskih i gradskih skupština do kraja maja, a obaveze realizovane u naredne dve godine

Sve aktivnosti sprovode se uz podršku  Partnerstva za otvorenu upravu i Svetske banke u okviru projekta Zajednička izrada Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu. Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva predvođen Građanskim inicijativama, a čine ga još i Transparentnost Srbija, Edukacioni centar, Asocijacija onlajn medija, Narodni parlament i Medija reform centar. U okviru ovog projekta, jedna od planiranih aktivnosti, odnosi se na podršku proširenju POU na lokalni nivo.