Izabrane OCD u Posebnu radnu grupu za izradu Strategije reforme javne uprave nakon 2021. godine

Na osnovu Javnog poziva organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period nakon 2021. godine, Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom donela je Odluku o predlogu organizacija civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period nakon 2021. godine.
 
Navedenom odlukom predloženo je na imenovanje ministru državne uprave i lokalne samouprave svih šest organizacija civilnog društva koje su podnele prijave na Javni poziv i koje ujedno ispunjavaju postavljene formalne uslove i kriterijume.
Odluku Komisije možete preuzeti u nastavku.