Objavljen Izveštaj o dizajnu Akcionog plana POU

Od danas je dostupan  Izveštaj o dizajnu Akcionog plana POU za period od 2018-2020. godine, verzije na srpskom I engleskom jeziku, koji je pripremljen od strane Nezavisnog mehanizma za izveštavanje (IRM) inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu. Za razliku od ranijih godina, kada se izveštaj bavio napretkom u sprovođenju obaveza, ovaj izveštaj se odnosi na kvalitet obaveza i saradnju zainteresovanih strana (pre svega tokom procesa izrade AP).

Preuzmite srpsku verziju izveštaja ovde.

Preuzmite englesku verziju izveštaja ovde.