Konsultacije sa OCD povodom izrade novog Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započelo je aktivnosti u okviru procesa izrade četvrtog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2020-2022 godine. Kao i prethodnih godina, u cilju pripreme Akcionog plana formirana je  Posebna međuministarska radna grupa koju čine predstavnici organa državne uprave, službi Vlade Republike Srbije, posebnih organizacija, nezavisnih državnih organa, Narodne skupštine Republike Srbije, Privredne komore Srbije, jedinica lokalne samouprave, kao i predstavnici devet organizacija civilnog društva ( Beogradska otvorena škola, BIRN Srbija, Građanske inicijative, Media i reform centar, Monitor, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Partneri za demokratske promene Srbija, Fondacija centra za demokratiju i Centar za istraživanje u politici „Argument“)  izabranih putem javnog poziva u saradnji Ministarstva i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Radi obezbeđivanja što šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva na samom početku izrade Akcionog plana, kada se utvrđuju prioriteti i obaveze koje će se uključiti u planirani dokument, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom organizuje seriju konsultativnih sastanaka.

Imajući u vidu okolnosti i mere prevencije usled epidemije izazvane virusom COVID-19, a u cilju zaštite zdravlja svih učesnika, konsultativni sastanci biće održani online, putem zoom aplikacije.

Kako bi diskusija bila što efikasnija i uz dovoljno vremena da svi učesnici iznesu svoje predloge, održavanje sastanaka organizovano je po temama (oblastima) koje odgovaraju osnovnim vrednostima Partnerstva za otvorenu upravu. Pored toga, u cilju prepoznavanja potreba i podsticanja učešća organizacija civilnog društva koje se bave javnim politikama u oblasti zdravlja, zaštite životne sredine, kulture, medija, obrazovanja i mladih, u ovom ciklusu izrade Akcionog plana uvedeni su posebni konsultativni sastanci na navedene teme.

Konsultativni sastanci biće održani prema sledećem rasporedu:

• 19. jun 2020, 11:30-13,00 – Tema: Učešće javnosti u donošenju odluka
• 19. jun 2020, 14:00-15,30 – Tema: Kultura i mediji
• 22. jun 2020, 11:30-13,00 – Tema: Pristup informacijama, otvoreni podaci i ponovna upotreba podataka
• 22. jun 2020, 14:00-15,30 – Tema: Zdravlje i životna sredina
• 23. jun 2020, 11:30-13,00 – Tema: Javne usluge
• 23. jun 2020, 14:00-15,30 – Tema: Obrazovanje i omladinska politika
• 24. jun 2020, 11:30-13,00 – Tema: Fiskalna transparentnost
• 24. jun 2020, 14:00-15,30 – Tema: Integritet (odgovornost) vlasti

Shodno oblastima u kojima deluju i za koje su zainteresovane, organizacije civilnog društva mogu poslati svoje prijave za učešće na odgovarajućem sastanku najkasnije do 18. juna 2020. godine na e-mail adresu [email protected] ,sa naznakom „Prijava za učešće na OGP sastanku – naziv teme“.

Na sam dan održavanja konsultativnog sastanka za odgovarajuću temu prijavljenim učesnicima će biti dostavljeni pristupni podaci koji omogućavaju prisustvo na sastanku.

Organizacije civilnog društva koje nisu u mogućnosti da prisustvuju sastanku izradi Akcinog plana mogu doprineti i slanjem pismenih predloga. Obrazac za dostavljanje pismenih predloga potrebno je poslati na e-mail adresu  [email protected], do 25. juna 2020. godine.

Dokumenta i obrasci koji su neophodni za pripremu Akcinog plana i koja su sastavni deo ovog Javnog poziva možete preuzeti sa sajta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave