Povećana transparentnost gradova i opština u Srbiji

Ovogodišnje istraživanje Lokalnog indeksa transparentnosti (LTI 2020), koje već godinama sprovodi Transparentnost Srbija (TS), pokazalo je da je u odnosu na prethodnu godinu transparentnost gradova i opština u Srbiji povećana. Najtransparentnijim gradovima smatraju se Bečej, Novi Pazar i Sombor, ali je prosek među ostalim gradomia i opštinama i dalje nizak.

Ove godine se prosečni rezultat prvi put popravio sa prošlogodišnjih 40 na 46 poena, što pokazuje da je moguće ostvariti napredak u oblasti otvorenosti jedinica lokalne samouprave prema građanima, čak i kada ne postoje sveobuhvatni napori u tom pravcu, u vidu novih zakonskih načela.Iako transparentnost predstavlja jedno od bitnih oruđa za borbu protiv korupcije, to ne znači da otvorenost rešava sve probleme, već da je neophodno uspostaviti i druge mehanizme, istakao0 je tokom predstavkljanja istraživanja Nemanja Nenadić, programski direktor TS.

Prema nalazima istraživanja, najtransparentnija opština Bečej ima skor od 83, od mogućih 100, čime je udvostručila rezultat iz prošle godine (kada je imala 38). Grad Novi Pazar ima skor 82, a Sombor 80. Na četvrtom mestu je opština Kanjiža sa skorom 77, a slede je Leskovac sa 75 poena i Vranje sa 73. Najniže rangirane opštine su Bela Crkva (18), Svilajnac i Koceljeva (po 22 svaka), a Jagodina je, sa 21 poenom, najlošije ocenjena JLS.

Dobri rezultati u istraživanju ne znače i da ima manje korupcije, niti obrnuto, već samo da su donosioci odluka i zaposleni prepoznali značaj veće otvorenosti prema građanima.

Takođe, rezultati ukazuju i na nazadovanje u kategoriji “informatori o radu”, zbog čega je potrebno da JLS ulože dodatne napore u ispunjavaju zakonskih obaveza i da redovno objavljuju I ažuriraju informatore o radu, kao i da u najskorijem roku imenuju lica zadužena za zaštitu podataka o ličnosti.

Indeks transparentnosti lokalne samouprave LTI 2020 predstavlja istraživanje, ocenjivanje i rangiranje 145 jedinica lokalane samouprave (JLS) i 25 gradskih opština u Srbiji, koje sprovodi Transparentnost Srbija. Opštine i gradovi su rangirani na osnovu kriterijuma transparentnosti, određenih putem 95 indikatorskih pitanja. Među gradskim opštinama, koje ne ulaze u rangiranje zbog specifičnih nadležnosti, najboljii rezultat ima Surčin (53) koji beleži trend poboljšanja rezultata u tri uzastopna istraživanja.

Indikatori koje se analiziraju tokom istraživanja su podeljeni u osam kategorija – skupština i veće, budžet, JLS i građani, slobodan pristup informacijama, javne nabavke, informator o radu, javna preduzeća i javne ustanove i javne rasprave. Ove godine je, kao i prethodne, najbolji prosečni rezultat ostvaren u kategoriji javne nabavke – 95,7 odsto, a najlošiji u oblastima informatori o radu, skupština i veće i javna preduzeća i javne ustanove (sve tri oko 34%). Informatori o radu se izdvajaju i zbog toga što je to jedina kategorija u kojoj je zabeležen pad zbirne ocene u odnosu na LTI 2019.

Cela analiza i prateće tabele, kao i interaktivna mapa sa nalazima, pojedinačnim rezultatima i svim pojedinačnim indikatorima možete se naći na sajtu TS: https://transparentnost.org.rs/index.php/sr/istraivanja-o-korupciji/lti.

Izvor: Transparentost Srbija