Odbrana novinara i aktivista

Novinari i aktivisti su ključni posrednici koji povezuju javne službenike sa građanima i služe kao kontrolori vlade. Države članice POU posvećene su pružanju podrške u zaštiti njihovih prava i sigurnosti.

U četiri od pet zemalja članica POU novinari prijavljuju uznemiravanje, često od strane nedržavnih aktera. U malom, ali ipak značajnom broju zemalja članica POU, aktivisti se suočavaju sa uznemiravanjem, stigmatizacijom, zatvaranjem i nasiljem. U 50 zemalja POU istrage i krivično procesuiranje odgovornih za pretnje upućene novinarima sprovedeni su na neadekvatan način.

POU trenutno radi na primeni postojećih uspešnih obaveza u Hrvatskoj, Irskoj i Crnoj Gori i na deljenju primera dobre prakse sa drugima. Ove obaveze nude važne mehanizme zaštite kao što su zakoni o uzbunjivaču, radne grupe i prikupljanje podataka

Više o ovoj temi možete pročitati ovde.