Niš, 5. oktobar, 2018. godine – Predstavnici biznis sektora, udruženja građana i državnih institucija prisustvovali su Konsultativnom sastanku povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine. Sastanak su organizovali predstavnici Media i reform centra Niš, kao domaćini, uz podršku Građasnkih incijativa, zajedno sa predstavnicima Ministartsva državne uprave i lokalne samouprave 5.10.2018.

Održan Konsultativni sastanak u Nišu povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje POU

Niš, 5. oktobar, 2018. godine – Predstavnici biznis sektora, udruženja građana i državnih institucija prisustvovali su Konsultativnom sastanku povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine. Sastanak su organizovali predstavnici Media i reform centra Niš, kao domaćini, uz podršku Građasnkih incijativa, zajedno sa predstavnicima Ministartsva državne uprave i lokalne samouprave 5.10.2018.

Cilj sastanak je bio da se široj javnosti predstavi Izveštaj o sprovođenju prethodnog Akcionog plana (AP) koji je važio u periodu 2016- 2018. kao i nove mere koje treba da uđu u novi AP. Predstavnici prisutnih udruženja i institucija imali su priliku da predlože nove mere koje će se naći u novom AP.

“POU je globalna inicijativa pokrenuta 2011, a Republika Srbija pristupila je 2012. godine. Ono na šta se RS obavezala je izrada dvogodišnjih akcionih planova sa ciljevima koji treba da budu postignuti zajedničkim radom institucija i civilnog društva. Tako se obavezuje na vrednosti POU”, istakla je pomoćnica ministra Natalija Pavlović Šiniković koja je pozdravila prisutne i zahvalila se na učešću svim predstavnicima udruženja i privrede.

Vrednosti koje partnerstvo promoviše proizilaze iz Deklaracije za otvorenu upravu koja je usvojena prilikom nastanka Partnerstva. Vrednosti koje Partnerstvo za otvorenu upravu neguje i promoviše su:

Javno učešće- angažovanje građana u izradi politika;
Integritet vlasti- borba protiv korupcije i jačanje demokratskih institucija;
Sloboda informisanja- garantovanje pristupa informacija koje vlast poseduje;
Fiskalna transparentnost- pomoć za građanje u praćenju trošenja sredstava;
Javne usluge- obezbediti efikasne usluge građanima;
Otvoreni podaci- digitalizacija i otvaranje podataka;
Transparentnost u vezi za vađenjem mineralnih i energetskih resursa- obezbeđivanje da se prihodi troše za javno dobro.
Srbija je do sada uradila dva Akciona plana, a sada je pred finalnom fazom i razvoj trećeg AP. Članovi radne grupa su iz različitih ministarsatva, jedinica lokalne samouprava i organizacija OCD izabranih u transparentnoj proceduri.

AP POU ne sprovodi opšte, već vrlo konkretne mere sa merljivim i proverljivm stavkama. Mere moraju biti konkretne i jasne sa dostižnim ciljevima. “Osnovno načelo POU je saradnja sa OCD. Ono što je važno počinje se od belog papira i prikupljaju se mere koje se usklađuju i usvajaju. Princip kojim radimo je doprineo ocenjivanju MDULS-a kao najotvorenijeg u regionu i predstavlja primer dobre prakse.” rekla je Dragana Brajović iz MDULS-a. Ona je takođe, predstavila mere koje se ispunjene u prethodnom AP, ali i one koje su do sada pristigle.

“MDULS radi samoprocenu prethodnog izveštaja i nivoa postignutih rezultata, kao i obrazloženja šta je i kako realizovano. Ispunjenost mera iz prethodnog AP je: 57% mera potpuno ispunjeno, 29% u znatnoj meri, 14% u manjoj meri. Nema mera koja nije ni započeta. Vidi se napredak u onosu na prvi AP” rekla je Dragana prisutnima.

Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa, istakla je da je ovo treći OGP plan koji se usvaja i da je ovo prilika da se zainteresovane institucije uključe i pošalju svoje predloge. Navela je da je do sada prikupljeno dvadesetak mera, ali da je proces otvoren za sve da se uključe i doprinesu. Takođe, pozvala je učesnike da se uključe i da se radi na unapređenju novih mera. Ona je predstavila mere koje je predložilo civilno društvo do sada (videti na kraju teksta). Nebojša Rančić je predstavio ulogu OCD u procesu ko-kreiranja akcionih planova sa državnom upravom, navodeći koliko je saradnja sa institucijama važna za jačanje poverenja i saradnje vlasti i OCD.

Danilo Rodić ispred Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom predstavio je mere koje je Kancelarija u saradnji sa predstavnicima civilnog društva predložila a tiču se Smernica za saradnju lokalne samouprave sa predstavnicima civilnog društva. Kancelarija se obavezala da će u okviru novog Akcionog plana organizovati zajedničke obuke za predstavnike OCD i lokalne samouprave da bi ojačala njihovu saradnju. Takođe, Kancelarija se obavezala da će kreirati Kalendar konkursa svih ministarstava koji će biti u formi otvorenih podataka, pretraživ i jasan za predstavnike OCD.

Sastanak je završen raspravom o mogućnostima učešća biznis sektora u Partnerstvu za otvorenu upravu. Predsednik privredne komore Niš, Aleksandar Milićević, izjavio je da biznis uvek podržava i pozdravlja pojednostavljivanje administartivnih procedura i otvorenost uprave. Danka Milojković iz Kuće klastera izjavila je da je otvorena uprava za biznis zajednicu predstavlja jako važnu sponu za uspešno poslovanje, posebno kada se radi o ekonomskom osnaživanju žena.

Predlog nacrta mera možete naći ovde AP-OGP-Srbija-2018-20-RADNO-AKTUELNE-OBAVEZE-2.OCT-2018.