Održan drugi sastanak međuministarske radne grupe

Sastanak je održan 2.3. u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Učešće na sastanku su uzeli predstavnici državnih organa i organizacija civilnog društva. Sastanak je vodila sekretar radne grupe, Dragana Brajović. Na sastanku su razmatrani predlozi mera koji su izneti na prvom okruglom radnom stolu koji je održan 19.2. u Palati Srbije, usvojen je zapisnik sa prvog sastanka i izneti su dodatni predlozi mera za nacrt akcionog plana radi sprovođenja POU inicijative. Na samom kraju sastanka usledila je konstruktivna rasprava oko nastavljanja mera koje nisu sprovedene u okviru prethodnog akcionog plana.