Predstavljanje izveštaja Nezavisnog mehanizma za izveštavanje

Centar za evropske politike će 31. marta. 2016 godine u Palati Srbija predstaviti izveštaj Nezavisnog mehanizma za izveštavanje o napretku Srbije 2014/2015.
Centar za evropske politike predstavlja nacionalnu istraživačku organizaciju koja vrši ulogu Nezavisnog mehanizma za izveštavanje u okviru Partnerstva za otvorenu upravu.