Finalne javne konsultacije u procesu izrade AP POU za period 2018-2020 u Kragujevcu

Kragujevac, 13. decembar 2018. godine-  Predstavnici udruženja građana, državnih institucija i biznis sektora, prisustvovali su poslednjim finalnim konsultacijama u Novom Sadu ( 11. decembar)  povodom izrade Akcionog plana (AP) za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine.

Cilj ovog sastanaka bio je da se široj javnosti predstavi Izveštaj o sprovođenju prethodnog Akcionog plana  koji je važio u periodu 2016- 2018. godine, kao i nove mere koje treba da uđu u novi AP. Usvajanje AP je predviđeno za kraj decembra.

Dragana Brajović, ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ivan Grujić iz Edukacionog centra iz Leskovca predstavili su prisutnima inicijativu Partnerstvo za otvorenu upravu kao i mere koje su planirane novim AP. Ona je još jednom ponovila da je u izradi obog AP postojala potpuna saradnja države i OCD i da se u njegovo pisanje krenulo od “praznog papira” i kroz saradnju sa OCD doščo do finalnog oblika koji se danas predstavlja.

Danilo Rodić ispred Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, na sastanku je predstavio mere čiji je predlagač Kancelarija, a odnose se na principe fiskalne transparentnosti i otvorenih podataka. Kancelarija je predlagač ukupno 3 mere koje su se našle u finalnoj verziji AP.

Prisutni su naveli da je došlo da značajne saradnje OCD i države u izradi ovog AP, ali da postoji prostor za jačanje te saradnje. Takođe, veliki podsticaj je dat lokalnim samoupravama na izgradnji svojih AP na primeru grada Šapca, koji je pri kraju usvajanja svog AP.