Proces sprovođenja Akcionog plana

Legenda statusa prikazanih na traci

plava dužina crte označava ukupnu količinu ispunjenih aktivnosti za svaku meru

siva nije započeto

narandžasta u toku

crvena kasni

zelena sprovedeno