Video


Partnerstvo za otvorenu upravu u Šapcu

Jedini grad sa Balkana, i prvi grad u Srbiji koji je uspeo da izradi i usvoji lokalni akcioni plan POU je Šabac. Republika Srbija, kao članica Inicijative POU ima obavezu izrade, sprovođenja i monitoringa Akcionih planova, ali ta obaveza ne važi i za jedinice lokalne samouprave. Međutim, grad Šabac prepoznao je važnost i potrebu usvajanja i sprovođenja ovog dokumenta koji je rezultat procesa u kome jedinica lokalne samouprave u saradnji sa civilnim društvom i privatnim sektorom definiše ambiciozne obaveze za podsticanje transparentnosti, odgovornosti i učešća javnosti.

Pogledajte šta su Šapčani odlučili da im je važno.

Partnerstvo za otvorenu upravu

 

Transparentnost gradi poverenje

Pogledajte kako će nova aplikacija za unos podataka u Informator o radu omogućiti unapređenje proaktivne transparentnosti i otvaranju podataka.

Akcioni plan 2016-2018

Pogledajte koliko predloga mera je pristiglo prilikom kreiranja novog Akcionog plana. Više informacija o samom Akcionom planu možete pogledati ovde.

Akcioni plan 2014-2016

 

Pogledajte kako je Republika Srbija sprovela svoj prethodni Akcioni plan. Novi Akcioni plan sadrži 14 mera. Sa sadržajem novog Akcionog plana možete se upoznati ovde.

Otvoreni podaci

Pogledajte našu video prezentaciju koja prezentuje oblast otvorenih podataka iz Nacrta akcionog plana za sprovođenje POU inicijative u Republici Srbiji za period od 2016. godine do 2017. godine.

Ako imate predlog kako da unapredite ovu oblast pošaljite komentar na predložene mere ili predložite vašu meru na veb sajtu www.ogp.rs

Integritet vlasti

Pogledajte našu video prezentaciju koja prezentuje oblast integritet vlasti iz Nacrta akcionog plana za sprovođenje POU inicijative u Republici Srbiji za period od 2016. godine do 2017. godine.

Ako imate predlog kako da unapredite ovu oblast pošaljite komentar na predložene mere ili predložite vašu meru na veb sajtu www.ogp.rs

Učešće javnosti

Pogledajte našu video prezentaciju koja prezentuje oblast učešće javnosti iz Nacrta akcionog plana za sprovođenje POU inicijative u Republici Srbiji za period od 2016. godine do 2017. godine.

Ako imate predlog kako da unapredite ovu oblast pošaljite komentar na predložene mere ili predložite vašu meru na veb sajtu www.ogp.rs

Pristup Informacijama

 

Pogledajte našu video prezentaciju koja prezentuje oblast pristupa informacijama iz Nacrta akcionog plana za sprovođenje POU inicijative u Republici Srbiji za period od 2016. godine do 2017. godine.

Ako imate predlog kako da unapredite ovu oblast pošaljite komentar na predložene mere ili predložite vašu meru na veb sajtu www.ogp.rs

Partnerstvo za otvorenu upravu

Pogledajte kako Partnerstvo za otvorenu upravu utiče na kulturu upravljanja. Pomozite nam da uprava bude više otvorena i odgovorna prema građanima. Pošaljite vaše predloge na www.ogp.rs