LAP za Lapovo: Novi sajt i e-šalter

Građani opštine Lapovo dobiće novi opštinski sajt i e-šalter da bi se brže i jednostavnije informisali o poslovima i aktivnostima organa opštinske uprave i završavaju administrativne poslove.

Skupština opštine Lapovo je, naime, na sednici održanoj 17. juna 2019. godine, usvojia svoj prvi Lokalni akcioni plan Partnerstva za otvorenu upravu za period 2019-2020. čije sprovođenje treba da doprinese njenom efikasnijem i otvorenijem radu, ali pre svega većem zadovoljstvu građana i njihovoj značajnijoj uključenosti.

Opština se obavezala da će u narednih godinu sprovesti tri obaveze koje će doprineti ovom cilju.

Opština planira da izradi novi veb sajt kako bi unapredila informisanje građana, privrednih subjekata i medija, objavljivanjem potpunih, tačnih i pravovremenih informacija, u skladu sa zakonskim odredbama. Time će istovremeno  ustanove čiji je opština osnivač dobiti adekvatno mesto za objavljivanje važnih informacija. Novi sajt biće povezan i sa drugim kanalima konunikacije i društvenim mrežama koje koristi opština Lapovo i njeni građani.

Trenutno u Lapovu ne postoji jedinstveni šalter na kom bi građani mogli na brz, jednostavan i efikasan način da dođu do različitih potrebnih dokumenata. Formiranje jedinstvenog e-šaltera u opštini u okviru kog bi se umrežile sve službe i ustanove na teritoriji opštine Lapovo je još jedna od obaveza koju predviđa ovaj Akcioni plan. Na ovaj način će se olakšati obavljanje administrativnih poslova građanima, a ujedno i budućim investitorima.

Da bi što veći broj građana Lapova mogao da koristi predviđene vidove kominikacije korišćenjem savremenih  tehnologija, opština se obavezala da će organizovati obuke, pre svega za pripadnika starije populacije, za rad na računaru i korišćenje interneta. Na taj način, njima bi znatno bilo olakšano izvršenje obaveza plaćanja računa, odaziva na akcije, ostvarenja prava iz svih oblika zaštite građana i pravovremene informisanosti.