Javni poziv za davanje komentara na Privremeni godišnji izveštaj

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je javni poziv za davanje komenatara na Privremeni godišnji izveštaj – samoprocena o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, poziva zainteresovanu javnost da u periodu od 17. do 31. oktobra 2017. godine uputi svoje predloge, komentare i sugestije na Privremeni godišnji izveštaj – samoprocenu o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu (u nastavku: Izveštaj) i time doprinese kvalitetu teksta ovog dokumenta.

Izveštaj je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-otv-upravu-2017.php) i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije (www.civilnodrustvo.gov.rs).

Predlozi, komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskom poštom, putem Obrasca za dostavljanje komentara, na i-mejl adresu: [email protected], najkasnije do utorka, 31. oktobra 2017. godine.

Privremeni godišnji izveštaj

Obrazac za dostavljanje komentara