JAVNI POZIV za učešće u finalnim konsultacijama povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje POU inicijative u RS, 2018 – 2020.

Beograd, 28. novembar 2018. godine – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i Građanskim inicijativama ispred konzorcijuma organizacija civilnog društva koje su dobile podršku od Trust Fond-a Partnerstva za otvorenu upravu, pozivaju zainteresovanu javnost da učestvuje u finalnim konsultacijama povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine, koje će se održati u periodu od 28. novembra do 12. decembra 2018. godine.

U dosadašnjem toku procesa izrade Akcionog plana održana su tri konsultativna sastanka sa zainteresovanom javnošću, u aprilu u Beogradu, i u oktobru u Nišu i Šapcu, na kojima su učesnici iznosili predloge obaveza koje treba uvrstiti u novi Akcioni plan i diskutovali o obavezama koje su predložili nadležni organi državne uprave, jedinice lokalne samouprave i organizacije civilnog društva okupljeni u Posebnu međuministarsku radnu grupu.

U skladu sa obavezama koje proizilaze iz učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, kao i radi obezbeđivanja što šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih strana, organizatori pozivaju organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, predstavnike privatnog sektora i građane da učestvuju na finalnim konsultativnim sastancima koji će se održati po sledećem rasporedu:

4. decembar 2018. godine, Beograd, Kuća ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša br. 4, 10,00 – 14,00 časova
7. decembar 2018. godine, Novi Sad, Kulturni centar Novog Sada, Katolička porta br. 5, 10,00 – 14,00 časova
11. decembar 2018. godine, Kragujevac, sala 105. Gradske uprave, Trg slobode br.3, 10,00 – 14,00 časova

Prijave za učešće potrebno je poslati na e-mail adresu [email protected] , najkasnije dan pre održavanja konsultativnih sastanaka.

Komentari, sugestije i predlozi na pripremljeni Nacrt akcionog plana mogu se tokom trajanja javnih konsultacija dostaviti i na propisanom obrascu, na adresu [email protected] .

Partnerstvo za otvorenu upravu predstavlja multilateralnu globalnu inicijativu koja je pokrenuta 2011. godine u cilju obezbeđivanja podrške zemljama učesnicama u izgradnji otvorene, transparentne i odgovorne uprave, orijentisane prema građanima. Republika Srbija pristupila je inicijativi 2012. godine, od kada su implementirana dva akciona plana, dok se usvajanje trećeg akcionog plana, koji je predmet konsultacija, očekuje do kraja tekuće godine.

Više informacija o sprovođenju inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji i aktuelnom procesu izrade novog akcionog plana možete naći na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, koje koordinira učešće u ovoj inicijativi.

NAPOMENA: Učesnicima konsultativnog sastanka obezbeđena je refundacija putnih troškova u visini cene povratne autobuske karte, pri čemu je potrebno priložiti autobusku kartu ili potvdu o visini cene karte.

U nastavku možete preuzeti:
Nacrt akcionog plana za period 2018 – 2020. godine
Obrazac za dostavljanje komentara