Konačni izveštaj o implementaciji Akcionog plana- Samoprocena

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je objavilo Konačni izveštaj – samoprocena o implementaciji akcionog plana za sprovođenje POU inicijativi u Republici Srbiji za 2014. i 2015. godinu.

Akcionim planom za 2014. i 2015. godinu definisano je 13 mera, u okviru kojih se nalazi ukupno 25 pojedinačnih aktivnosti. Za svaku od aktivnosti predviđeni su koraci za implementaciju sa jasno definisanim rokovima i organima nadležnim za sprovođenje. Prema podacima iz Konačnog izveštaja od 25 predviđenih aktivnosti, 11 aktivnosti je u potpunosti sprovedeno, 9 aktivnosti je sprovedeno u znatnoj meri, 3 aktivnosti je sprovedeno u manjoj meri, dok 2 aktivnosti nisu započete.

Više informacija o samom Konačnom izveštaju možete pronaći ovde.