Objavljen javni poziv za članstvo u radnoj grupi

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, koje je zaduženo da preduzima aktivnosti u sklopu učešća Republike Srbije u Partnerstvu za otvorenu upravu, obrazuje Posebnu međuministarsku radnu grupu za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu (u daljem tekstu: Posebna međuministarska radna grupa). Osnovni zadaci Posebne međuministarske radne grupe su, između ostalog, izrada Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018-2020. godine, sprovođenje postupka konsultacija sa civilnim društvom, praćenje sprovođenja aktivnosti definisanih Akcionim planom i poštovanja predviđenih rokova, predlaganje izmena i dopuna Akcionog plana, izrada privremenih i konačnih izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Akcionog plana.

Cilj ovog javnog poziva je da se kroz javan i transparentan proces izvrši izbor 7 (sedam) organizacija civilnog društva čiji će predstavnici biti predloženi na imenovanje ministru državne uprave i lokalne samouprave za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi i koji će svojim aktivnim učešćem doprineti izradi Akcionog plana za period 2018-2020. godine i sprovođenju inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije nisu u mogućnosti da izabranim predstavnicima organizacija civilnog društva obezbede naknadu za rad niti da snose troškove njihovog dolaska i odlaska sa sastanaka Posebne međuministarske radne grupe.

Rok za podnošenje prijava traje od 22. decembra 2017. godine do 19. januara 2018. godine.

Više informacija o sadržini javnog poziva, kriterijumima za izbor organizacija, potrebnu dokumentaciju i druge relevantne informacije možete naći u dokumentima u prilogu.

JAVNI POZIV – AP OGP 2018-2020

Obrazac o realizovanim projektima

Obrazac o objavljenim publikacijama