Radna verzija Nacrta Akcionog plana radi sprovođenja POU inicijative

Radna verzija Nacta Akcionog plana radi sprovođenja POU inicijative sadrži predviđene obaveze, iako tekst nije konačan i podložan je izmenama od strane nadležnih organa i članova Posebne međuministarske radne grupe za izradu Akcionog plana radi sprovođenja POU inicjative. U skladu sa načelima inicijative Partnerstva za otvorenu upravu, radna verzija Akcionog plana objavljena je radi pripreme učesnika u javnim konsultacijama koje će se održati u avgustu 2016. godine.

Nacrt akcionog plana za 2016-17 , 15. jul 2016.