U TOKU JE JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave  sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi koja će trajati od 25. oktobra do 22. novembra 2019. godine.

Nacrt zakona sa obrazloženjem, analiza efekata i Program javne rasprave možete naći na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Nacrt zakona biće predstavljen na okruglim stolovima koji će se održati 4. novembra 2019. godine u Novom Sadu, 12. novembra 2019. godine u Nišu i 18. novembra 2019. godine u Beogradu.

Organizacije civilnog društva, stručna javnost, kao i druge zainteresovane strane da svoje primedbe i predloge mogu dostaviti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na e-mail: [email protected] i poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave. Izveštaj će biti objavljen na  internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Portalu e-uprave.

Donošenje Zakona o referendunu i narodnoj inicijativi je jedna od obaveza predviđena Akcionim planom Partnerstva za otvorenu upravu za period 2018-2020.