Webinar o unapređenju POU na lokalnom nivou

U maju 2019. na Globalnom samitu POU u Kanadi, Upravni odbor POU odobrio je strategiju sa tri ključna stuba.

  • Podrška razvoju Partnerstva za otvorenu upravu na lokalnom nivou kroz nacionalne i strategije civilnog društva.
  • Unapređenje programa POU na lokalnom nivou redizajniranjem trenutnog programa kako bi bio fleksibilniji, merljiviji i inkluzivniji.
  • Razvijanje kolaborativne platforme za učenje koja omogućava jednostavan pristup resursima, mogućnostima učenja, mrežama stručnjaka i onih koji rade na otvorenoj lokalnoj upravi.

Nova strategija će biti pokrenuta 2020. godine, nakon faze planiranja programa koja će trajati do kraja godine. POU je posvećen izgradnji ovih komponenti na način koji je konzistentan sa vrednostima otvorene uprave i komplementaran sa stalnim naporima partnerstva. U tu svrhu tokom avgusta biće organizovani webinari gde će zainteresovani učesnici imati priliku da čuju više informacija o novim strateškim pravcima, postave pitanja koja ih interesuju i daju doprinos stvaranju nove strategije.

Webinari će se održati na engleskom, španskom i francuskom jeziku.

Webinari na engleskom
Ponedeljak, 5. avgust 2019. od 22h EDT – 23h EDT
Sreda, 7. avgust 2019. godine od 9h – 10h EDTČetvrtak, 8. avgust 2019. od 8h – 9h EDT

Webinar na španskom
Utorak, 6. avgust 2019. od 10h – 11h EDT

Webinar na francuskom
Petak, 9. avgust 2019. od 9 h – 10 h EDT