Grad Novi Pazar usvojio je LAP POU

Grad Novi Pazar je još jedna lokalna samouprava, pored Šapca, Lapova i Vlasotinca, koja je dobila Lokalni akcioni plan Partnerstva za otvorenu upravu. Skupština grada usvojila je LAP POU 2019 -20 na sednici održanoj 30.septembra 2019.

Dokument predviđa izradu aplikacije za on line komunikaciju građana i lokalne samouprave, objavljivanje setova podataka iz oblasti svakodnevnog života građana u mašinski čitljivom formatu, pokretanje Građanske akademije kao načina za modernu i stalnu edukaciju građana o pravima i obavezama iz delokruga nadležnosti lokalne samouprave.

Trenutno je u toku konkurs za prijave za članstvo u timu koji će raditi na izradi aplikacije Moj Novi Pazar. Osnovni cilj izrade ove aplikacije je stvaranje centralnog mesta za online komunikaciju građana i lokalne samouprave.

Zainteresovani koji žele da učestvuju u izradi aplikacije Moj Novi Pazar mogu se prijaviti na adresu  [email protected] do 30. oktobra 2019.