Izazovi i rešenja: povezivanje POU i Ciljeva održivog razvoja (SDGs)

Globalna epidemija sužavanja prostora za delovanje civilnog društva učinila je POU preko potrebnim, ali je i izuzetno opterećujuća za čitav poduhvat POU inicijative.

Ono što predstavlja dobru vest u svemu ovome je mogućnost i snaga usklađivanja POU sa Ciljevima održivog razvoja, posebno oko 16+ programa – stvaranja mirnih, pravednih i inkluzivnih društava.

Čini se da, kao i POU, i Ciljevi održivog razvoja imaju više koristi od spuštanja na lokalni nivo, što njihove agende čini jasnijim i stvarnijim za građane.

Ciljevi održivog razvoja mogu imati koristi od POU i obrnuto. Na primer, iskoristiti matricu pristupa pravosuđu iz Ciljeve održivog razvoja i istaći mehanizme tranzicione pravde kako bi se POU program predstavio kao relevantan za društva koja izlaze iz sukoba.

Kao dobrovoljna nezavisna platforma, POU može pomoći u povećanju javne svesti o Ciljevima održivog razvoja.

Zajedno, do 2030. godine, POU može da pomogne rastu nove generacije aktivista koji koriste podatke kako bi zahtevali transparentnost i odgovornost i demonstrirali efekat Ciljeva održivog razvoja u upravljanju.

Ceo tekst na engleskom jeziku pročitajte ovde.