POU Samit 2019

POU platforma trenutno jedini okvir u Srbiji u kome se dešava istinski dijalog

U Kanadi je od 29-31. maja održan 6. Globalni samit Partnerstva za otvorenu upravu.

Programska direktorka GI, Bojana Selaković govorila je na sesiji “OGP in Eastern Partnership and Western Balkans Countries: Raising the Ambition”.

Sesija se fokusirala na to kako POU može biti efikasna platforma za unapređenje ključnih reformi upravljanja u tim zemljama. Takođe, poslužila je i kao prilika za razmenu naučenih lekcija i uspešnih priča koje mogu poslužiti kao motivacija i inspiracija za buduće poduhvate. Na sesiji su učestvovali visoki predstavnici vlada i organizacija civilnog društva.

Govornici na sesiji bili su Damjan Mančevski, Ministar za informaciono društvo i upravu, Severna Makedonija; Eduard Aghajanyan, šef kabineta premijera, Jermenija; Elena Beradze, zamenica ministra državne uprave, Gruzija; Anastasiya Kozlovceva, Transparency International Ukrajina, Ukrajina; Giorgi Kldiashvili, Institut za razvoj slobode informisanja, Gruzija; Bojana Selaković, Građanske inicijative, Srbija i Jeff Lovitt, New Diplomacy & OGP IRM Nezavisni panel eksperata, Češka Republika.

Bojana Selaković predstavila je izazove sa kojima se Srbija suočava u sprovođenju inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu.

Kao najvažnije, Bojana je istakla da se mora voditi računa o balansiranju različitih vrednosti i prinicipa POU. Digitalizacija koja podrazumeva otvorene podatke i e-usluge ne može biti zamena za potpunu transparentnost vlasti.

Takođe, istakla je da je POU platforma trenutno jedini okvir u Srbiji u kome se dešava istinski dijalog.

Razmena argumenata i kvalitetno dolaženje do rešenja uzrokovali su da se u Akcioni plan za POU stave izmene Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi iako se njegove izmene traže već 10 godina.

“Tek kada smo taj zahtev povezali sa digitalizacijom i tražili da se uvedu e-peticije uspeli smo da naterao vladu da se obaveže na izmenu zakona”, zaključila je Selaković.

Samit je okupio 79 zemalja članica i 20 lokalnih vlada Partnerstva za otvorenu upravu. Takođe su učestvovali i predstavnici lokalnih i regionalnih vlada, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i šire. Cilj samita je deljenje znanja i zajedničko stvaranje rešenja za otvorenije i transparentnije vlade širom sveta.