Konsultativni sastanak povodom izrade Akcionog plana

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, organizuje konsultativni sastanak povodom izrade novog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine, koji će se održati 13. aprila 2018. godine, od 12:00 do 16:00 časova, u Srpsko-korejskom informatičkom pristupnom centru, Dobrinjska 11, Beograd.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započelo je aktivnosti u okviru procesa izrade trećeg Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine. U cilju realizacije ovih aktivnosti osnovana je Posebna međuministarska radna grupa koju čine predstavnici organa državne uprave, službi Vlade Republike Srbije, posebnih organizacija, nezavisnih državnih organa, Narodne skupštine Republike Srbije, Privredne komore Srbije, jedinica lokalne samouprave, kao i predstavnici šest organizacija civilnog društva izabranih putem javnog poziva u saradnji Ministarstva i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Radi obezbeđivanja što šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva na samom početku izrade Akcionog plana, kada se utvrđuju prioriteti i obaveze koje će se uključiti u planirani dokument, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom organizuje konsultativni sastanak koji će se održati 13. aprila 2018. godine, od 12:00 do 16:00 časova, u Srpsko-korejskom informatičkom pristupnom centru, Dobrinjska 11, Beograd.

Zainteresovane organizacije civilnog društva mogu poslati svoje prijave za učešće na konsultativnom sastanku na e-mail adresu [email protected] , najkasnije do četvrtka, 12. aprila 2018. godine u 12:00 časova, sa naznakom „Prijava za učešće na skupu OGP“.

Organizacije civilnog društva koje nisu u mogućnosti da prisustvuju sastanku pozivaju se da svojim pismenim predlozima doprinesu izradi Akcionog plana. Obrazac za dostavljanje pismenih predloga takođe se može preuzeti uz ovaj poziv, a potrebno ga je dostaviti na e-mail adresu [email protected] do 13. aprila 2018. godine.

Za sve dodatne informacije vezane za učešće na konsultativnom sastanku možete se obratiti Rodić Danilu iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom na e-mail [email protected] ili putem telefona na broj 011/311-38-59.

Napomena: Organitatori nisu u mogućnosti da snose troškove dolaska i odlaska sa sastanka.

Više informacija o samom sastanku možete pronaći ovde.