Konsultativni sastanak povodom izrade drugog Akcionog plana

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, organizuje konsultativni sastanak povodom izrade drugog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine, koji će se održati 19. februara 2016. godine, od 9:00 do 14:00 časova, u Palati Srbija.

Pozivaju se sve zainteresovane organizacije civilnog društva da se prijave za učešće na konsultativnom sastanku sa članovima Posebne međuministarske radne grupe i aktivno se uključe u izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine.

Prijave za učešće potrebno je dostaviti na e-mejl adresu [email protected] najkasnije do srede, 17. februara 2016. godine, sa naznakom „Prijava za učešće na skupu OGP“.

Organizacije koje nisu u mogućnosti da prisustvuju sastanku, pozivaju se da svojim pismenim predlozima doprinesu izradi ovog akcionog plana u formi Formulara za dostavljanje pismenih predloga na e-mail adresu [email protected], najkasnije do 19. februara 2016. godine.