Poziv

Mehanizam za nezavisno izveštavanje o implementaciji Partnerstva za otvorenu upravu poziva sve zainteresovane strane da se do 24. februara 2016. godine aktivno uključe u javne konsultacije o izveštaju o ispunjenju Prvog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji.

Izveštaj naglašava visok nivo uspešnosti u sprovođenju Akcionog plana, sa preporukom da se u sledećoj fazi veća pažnja posveti uključivanju nivou lokalnih samouprava i aktivnijoj saradnji nadležnog ministarstva sa organizacijama civilnog društva.

Izveštaj je dostupan na srpskom i engleskom jeziku a komentari i sugestije mogu se slati na dva načina, putem e-adrese  ili direktno kroz  dokument.

Javni poziv na konsultacije Parnterstva za otvorenu upravu