Korak ka ispunjenju obaveze iz Akcionog plana POU 2018-2020

Jedna od obaveza iz trećeg Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018-2020  podrazumeva pomoć i praćenje procesa usvajanja lokalnih antikorupcijskih planova i uspostavljanje tela za praćenje u svim JLS (Obaveza 7). Iako ovaj AP važi do 2020.godine, rok za spunjenje ove obaveze nije definisan, imajući u vidu da njeno ispunjenje zavisi od ispunjenja obaveza na lokalnom nivou, što znači da će se sprovoditi kontinuirano.

Kao doprinos ispunjenju ove obaveze, grad Novi Pazar  je u aprilu usvojio  Lokalni antikorupcijski plan, a krajem jula predstavio sam dokment i telo koje će pratiti njegovo sprovođenje. Ceo postupak rađen uz podršku Transparentnost Srbije.

Grad je za veoma kratko vreme i bez primedbi stručne javnosti, izradio i usvojio LAP  koji sadži čak , a članovi Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) koji će pratiti njegovu primenu i izabrani su na javnom konkursu. Članovi ovog tela su predstavnici lokalne OCD, lokalnog medija i i akademske zajednice.

Više o Lokalnim antikorupcijskim planovima i Forumima  na Transparentnost Srbija .