Objavljivanje podataka u otvorenom formatu

03/27/2019

Ivan Grujić 

U okviru Nacrta Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu nalazi se nova obaveza objavljivanja u otvorenom formatu podataka iz konkursa za finansiranje rada udruženja i sufinansiranje izrade medijskih sadržaja od javnog interesa (obaveza 4.).

Šta ovo znači?

Do sada su organi javne vlasti na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou objavljivali na svojim internet prezentacijama podatke iz konkursa za finansiranje projekata udruženja i projekata za sufinansiranje medijskih sadržaja. Međutim, ti podaci su objavljivani u formi slike ili PDF dokumenta i nisu bili pogodni za dalju (mašinsku) obradu. Znamo ko je raspisao konkurs, ko se prijavio, ko je dobio sredstva, ali nismo mogli dalje (lako) da analiziramo podatke.

Ispunjenjem pomenute obaveze imaćemo podate iz konkursa u formi „otvorenih podataka“ i moći ćemo da ih lakše analiziramo u upoređujemo sa drugim podacima. „Otvoreni podaci“ su oni koji su slobodno dostupni, pristupačni, mašinski čitljivi i dostupni u otvorenim formatima (jedna od definicija).

Zašto je ovo važno?

Važno je zbog analize podataka iz konkursa za finansiranje projekata udruženja i sufinansiranje medijskih sadržaja na sva tri nivoa javne vlasti. Država je najveći donator udruženja i medija. Upoređivanje podataka pokazaće kako se troši novac građana. Krajnji cilj treba da bude unapređenje konkursa za finansiranje projekata udruženja i sufinansiranje medijskih sadržaja i racionalnije trošenje novca građana. U Radnoj verziji Strategije razvoja javnog informisanja (mera 4.6.) ušla je odredba o postojanju centralne platforme preko koje bi se objavljivali i linkovi medijskih sadržaja sufinansiranih javnim novcem. Ukoliko se usvoji predložena mera iz Strategije moći ćemo da vidimo na internetu sve ključne informacije iz konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja. Na ovaj način građani dobijaju uvid u sve medijske sadržaje koje su sufinansirali, a finansira se do 80% troškova javnim novcem.

Izazovi u primeni?

Postoje dva izazova u „otvaranju“ podataka iz konkursa za finansiranje rada udruženja i sufinansiranje izrade medijskih sadržaja od javnog interesa. Prvi je što su ovo za sada samo predlozi prihvaćeni od strane radne grupe, ali ostaje da vidimo konačnu odluku Vlade. Drugi izazov je praktična primena. Za to nam je potrebna pomoć institucija, udruženja, medija i svih drugih koji žele da se unapredi trošenje novca građana.